Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πλήρωση 4 εξειδικευμένων θέσεων Λογιστή / Ελεγκτή στην Αστυνομία που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20.01.2019, με αρ. προκήρυξης 5226 και αρ. γνωστοποίησης 791, θα διεξαχθεί το Σάββατο 01 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 8.30 π.μ. στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Λεωφόρος ΡΙΚ , 2120 στη Λευκωσία. Τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης όσο και για την ύλη της γραπτής εξέτασης σε γενικές γραμμές, θα γίνει σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 17.01.20.

Με βάση τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, (Ν. 6(Ι)/98) , όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση, θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Αριθμητικός / Λογικός Συλλογισμός και Ελληνικά

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα, 22808483, 22808236 και 22808247.