Επιβράδυνση των αναδιαρθρώσεων, που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες

Το εργαλείο της τιτλοποίησης και πώλησης δανείων σε τρίτους θέλει να επιστρατεύσει η Κεντρική Τράπεζα, η οποία παραδέχεται ότι δεν είναι ικανοποιητική η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων.

Περισσότερα