Κέρδη €55,4 εκατ. κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα το πρώτο εξάμηνο του 2022

Κέρδη €55,4 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2022, κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με κέρδη €21,0 εκατ. που είχε παρουσιάσει την 1η εξαμηνία του 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

«Παρά τις προκλήσεις, οι επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας ήταν θετικές και πέραν των προσδοκιών, επιτυγχάνοντας σταθερή πρόοδο στους στρατηγικούς της στόχους. Σημειώνοντας κέρδη €55,4 εκατ. μετά τη φορολογία, αποδείξαμε την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση για τα αποτελέσματα ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Oliver Gatzke,

Η κεφαλαιακή θέση, παρέμεινε σταθερή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 20,95% και 18,68%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας σημαντικά τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Ο Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) έφτασε στο 3,6% και ο Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΧ στο 57%.

Όπως ανακοινώθηκε το Project Starlight, η συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΧ και την πώληση της APS Debt Servicer, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθαν στα €133 εκατ. και οι ζημιές απομείωσης στα €11,2 εκατ. Οι νέες χορηγήσεις κατά την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθαν στα €556 εκατ. Ο Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 53% στις 30 Ιουνίου 2022

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθε στο 76%, ενώ υπήρξε πλεόνασμα ρευστότητας με τον Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 473%, στα €6,4 δισ.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 41% στα €556 εκατ.

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,5 δισ. και αυξήθηκαν κατά 3% από το τέλος του έτους.

Τρεις βασικές αβεβαιότητες

Αναφερόμενος στις τρεις βασικές αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η τράπεζα μέχρι το τέλος του 2022 σημείωσε τον υπό εξέλιξη διάλογο με τις συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας για το σχέδιο εξόδου του προσωπικού και τη συλλογική σύμβαση. Τόνισε την αμετάκλητη δέσμευση της τράπεζας για εξεύρεση συμφωνίας. Σημείωσε επίσης ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας μπορεί να είναι διαφορετικά στο τέλος του χρόνου, κάτι που εξαρτάται από το αποτέλεσμα του διαλόγου.

Όσον αφορά το Project Starlight είπε ότι αναμένεται η ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο από τη στιγμή που δεν υπήρξε η τελική συμφωνία για τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικοί.

Αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα λόγω των προκλήσεων του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και πώς αυτό θα επηρεάσει συγκεκριμένους τομείς στην Κύπρο όπως οι κατασκευές και συνεπώς και την ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας.

Ακόμα πιο ακριβός ο δανεισμός

Όσον αφορά τον επηρεασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας από την αύξηση στα επιτόκια, ο κ. Gatzke ανέφερε ότι μεγάλο μέρος από τα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, αφού τα περισσότερα έχουν το κυπριακό βασικό επιτόκιο που είναι συνδεδεμένο με το καταθετικό επιτόκιο και όχι με το Euribor που αυξομειώνεται με βάση τις αποφάσεις της ΕΚΤ.

Ωστόσο ο κ. Gatzke ανέφερε ότι αυτός που θα επηρεαστεί είναι ο νέος δανεισμός που είναι συνδεδεμένος με το Euribor, ενώ ανέφερε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα συζητήσουν με τους πελάτες τους για άλλες λύσεις όπως οι αναδιαρθρώσεις, το κλείδωμα του επιτοκίου ή η δυνατότητα μεγαλύτερης συνεισφοράς στο δάνειο. Ανέφερε ότι η τράπεζα πρέπει να μείνει επιφυλακτική ως προς τις εξελίξεις για τα δάνεια, μέχρι το τέλος του έτους και τις αρχές του 2023.

Παράλληλα έκανε λόγο για μία «παραδοξότητα» που υπάρχει στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αφού οι τράπεζες μπορούν να επενδύσουν σε κρατικά ομόλογα με απόδοση 3,5%, ενώ τα δανειστικά επιτόκια της τράπεζας για τις εταιρείες για παράδειγμα είναι πολύ χαμηλότερα και δεν συμφέρει στην τράπεζα να παραχωρήσει τέτοια δάνεια.

Σημείωσε ότι με τις αλλαγές στο περιβάλλον των επιτοκίων η τράπεζα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα τιμολογεί ότι τα νέα δάνειά της και το ρίσκο που έχουν στο σωστό επίπεδο.

«Θα παράσχουμε χρηματοδότηση στην οικονομία, αλλά πρέπει να είναι στη σωστή τιμή», είπε.

Σε ερώτηση κατά πόσο θα αυξηθούν τα καταθετικά επιτόκια, ανέφερε ότι υπάρχει τόση πολύ ρευστότητα οπότε δεν έχουν πρόθεση να αυξήσουν αυτή τη στιγμή τα επιτόκια για τις καταθέσεις. Αυτό που μπορούν να προσφέρουν, πρόσθεσε, είναι η επιλογή σε πελάτες να πάρουν υψηλότερο επιτόκιο για μακροπόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, μέσω κάποιων καταθετικών προϊόντων.

Σε εξέλιξη το τριετές πλάνο μετασχηματισμού

Όσον αφορά το τριετές πλάνο μετασχηματισμού της Ελληνικής Τράπεζας, ανέφερε ότι η τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία μετεξέλιξης σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσω της ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Παράλληλα, ενισχύουν το προφίλ του δανειακού χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση.

H Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (38% στις καταθέσεις και 33% στις χορηγήσεις).

«Επιπλέον, το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων αναμένεται να στηρίξει μεσοπρόθεσμα τους βασικούς μας δείκτες (KPI’s). Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στον υγιή νέο δανεισμό με ικανοποιητικό προφίλ απόδοσης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ενώ την ίδια στιγμή βελτιώνουμε την κερδοφορία του επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου», ανέφερε ο Gatzke.

Η διαχείριση/εξυγίανση του κόστους της Τράπεζας, σημείωσε, παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής.

Παράλληλα ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να κλείσουν ακόμα εννέα με δέκα υποκαταστήματα της Τράπεζας.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.