Κέρδη €76,4 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 καταγράφει η Ελληνική Τράπεζα

Κέρδη €76,4 εκατ. για τoυς πρώτους εννέα μήνες του 2022 κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα, αντανακλώντας κυρίως βελτιωμένες επιδόσεις εσόδων και αναστροφή ορισμένων ζημιών απομείωσης, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €205,9 εκατ.

Σύμφωνα με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, καταγράφεται σταθερή κεφαλαιακή βάση, με τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,7% περίπου και τον Αναπροσαρμοσμένο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,0% περίπου, να υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, καταγράφεται μείωση κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης των MEΔ ήταν 10,2% και ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,8% περίπου.

Όσον αφορά το Project Starlight, τη συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΔ και της APS Debt Servicer, αναφέρεται ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2023.

Η τράπεζα σημειώνει το στρατηγικό σχέδιο 2022-2024 για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τον έλεγχο κόστους, αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΠΑ) με αποχώρηση περίπου 450 υπαλλήλων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο κ. Πέτρος Αρσαλίδης, εκτελών χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, δήλωσε ότι «παρά τις προκλήσεις της εποχής, η κυπριακή οικονομία ενισχύθηκε σημαντικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με αύξηση 5,4% του ΑΕΠ την 3η τριμηνία του 2022. Οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 υποχώρησαν σημαντικά, όμως η αστάθεια της αγοράς παραμένει εξαιτίας της αβεβαιότητας που δημιουργεί η συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία και τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού».

«Για ακόμα μια φορά, η Ελληνική Τράπεζα παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα» ανέφερε, σημειώνοντας τα κέρδη €76,4 εκατ. κατά την πρώτη εννιαμηνία του 2022.

«Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,42%, πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 470%) παραμένουμε προσηλωμένοι και σε πολύ καλή θέση για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς πελάτες μας, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Αρσαλίδη, η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για την τράπεζα, ενώ είπε ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, παραχωρήθηκαν €0,8 δισ. σε νέα δάνεια, αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση.

Είπε επίσης ότι το τριετές Πλάνο Μετασχηματισμού άρχισε να υλοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων μας και την ανάπτυξη της στρατηγικής μας για μία βιώσιμη κερδοφορία.

«Η Τράπεζά μας μετεξελίσσεται σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσα από τα εναλλακτικά κανάλια, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την προσφορά απλών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Δίνουμε έμφαση στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση των δαπανών ενώ ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση και έμφαση στο τρίπτυχο ‘Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση’» συμπλήρωσε.

Είπε ακόμη ότι μετά την επαναφορά των μισθών συναδέλφων από τα πρώην ΣΠΙ και την ολοκλήρωση ενός γενναιόδωρου Σχέδιου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης με επιτυχία, η τράπεζα συνεχίζει το Πλάνο Μετασχηματισμού της. «Στόχος μας είναι να μειώσουμε ενεργά και βιώσιμα τον υψηλό δείκτη εξόδων προς έσοδα της Τράπεζας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός πιο λιτού και σύγχρονου οργανισμού» είπε.

Μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στην ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2022 ανέρχονται στα €205,9 εκατ. ενώ ο νέος δανεισμός που πραγματοποιήθηκε κατά την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε €0,8 δισ.

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ έφτασε στο 54% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε στο 74%. Η τράπεζα κάνει επίσης λόγο για άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 470%, πλεόνασμα ρευστότητας του LCR στα €6,6 δισ., και με €5,2 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 40%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.