Με «κινούμενη άμμο» μοιάζει η αγορά εργασίας, αφού η ροή από την ανεργία προς την απασχόληση αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή από την απασχόληση προς την ανεργία και την αδράνεια.

Με αποτέλεσμα οι άνεργοι να αντικαθίστανται με νέους άνεργους, ενώ παράλληλα πολλές μόνιμες θέσεις μετατρέπονται σε θέσεις υποαπασχόλησης ή/και μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου 15 χιλιάδες άνεργοι πέρασαν στην απασχόληση. Ωστόσο την ίδια ώρα 5 χιλιάδες πέρασαν από την απασχόληση στην ανεργία, ενώ άλλοι 5 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια. Επίσης, άλλοι 3 χιλιάδες άνεργοι σταμάτησαν να αναζητούν εργασία και πέρασαν στην αδράνεια.

Πιο δύσκολη η κατάσταση στους άνδρες

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση στους άνδρες είναι πιο δύσκολη, σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Συγκεκριμένα, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου 6,5 χιλιάδες άνδρες πέρασαν από την ανεργία στην απασχόληση. Ωστόσο 5 χιλιάδες πέρασαν από την απασχόληση στην ανεργία, ενώ άλλοι 2 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια. Επίσης άλλοι 1,5 χιλιάδες άνεργοι σταμάτησαν να αναζητούν εργασία και πέρασαν στην αδράνεια.

Στις γυναίκες την ίδια περίοδο 8,5 χιλιάδες πέρασαν από την ανεργία στην απασχόληση. Ωστόσο 2 χιλιάδες πέρασαν από την απασχόληση στην ανεργία, ενώ άλλες 3 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια. Επίσης 1,5 χιλιάδες γυναίκες οι οποίες δήλωναν άνεργες σταμάτησαν να αναζητούν εργασία και πέρασαν στην αδράνεια.

Τα στοιχεία

Συνολικά απ’ αυτούς που εργάζονταν το πρώτο τρίμηνο, 397 χιλιάδες παρέμειναν στην απασχόληση κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ 5 χιλιάδες πέρασαν στην ανεργία και άλλοι 5 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια.

Επίσης, απ’ αυτούς που ήταν άνεργοι το πρώτο τρίμηνο 22 χιλιάδες παρέμειναν άνεργοι, ενώ 15 χιλιάδες πέρασαν στην απασχόληση και άλλοι 3 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια.

Ακόμη, απ’ αυτούς που βρίσκονταν στην αδράνεια, 199 χιλιάδες παρέμειναν στην αδράνεια, ενώ 4 χιλιάδες πέρασαν στην απασχόληση και 2 χιλιάδες πέρασαν στην ανεργία. Στους άνδρες απ’ αυτούς που εργάζονταν το πρώτο τρίμηνο, 210 χιλιάδες παρέμειναν στην απασχόληση κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ 3 χιλιάδες πέρασαν στην ανεργία και άλλοι 2 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια. Επίσης, απ’ αυτούς που ήταν άνεργοι 11 χιλιάδες παρέμειναν άνεργοι, ενώ 6,5 χιλιάδες πέρασαν στην απασχόληση και άλλοι 1,5 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια.

Ακόμη, απ’ αυτούς που βρίσκονταν στην αδράνεια, 80 χιλιάδες παρέμειναν στην αδράνεια, ενώ 2 χιλιάδες πέρασαν στην απασχόληση και άλλοι χίλιοι πέρασαν στην ανεργία.

Στις γυναίκες απ’ αυτές που εργάζονταν το πρώτο τρίμηνο, 187 χιλιάδες παρέμειναν στην απασχόληση κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ 2 χιλιάδες πέρασαν στην ανεργία και άλλες 3 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια.

Επίσης, απ’ αυτές που ήταν άνεργες, 11 χιλιάδες παρέμειναν άνεργες, ενώ 8,5 χιλιάδες πέρασαν στην απασχόληση και άλλες 1,5 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια.

Ακόμη, απ’ αυτές που βρίσκονταν στην αδράνεια 118 χιλιάδες παρέμειναν στην αδράνεια, ενώ 2 χιλιάδες πέρασαν στην απασχόληση και άλλες χίλιες πέρασαν στην ανεργία.

16.544 στις λίστες του Υπουργείου Εργασίας

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, τον Οκτώβριο υπήρχαν 16.544 άνεργοι στις λίστες του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι αναζητούσαν εργασία. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι μετά τη διόρθωση των στοιχείων ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται στις 21.273.

Σημειώνεται ότι το 39,3% των ανέργων βρίσκονται στη λίστα για περίοδο πέραν των έξι μηνών (6.500 από τους 16.544).

Μάλιστα οι περισσότεροι αναμένουν πέραν του ενός έτους (3.821 ή ποσοστό 23,1% επί του συνόλου), ενώ οι υπόλοιποι είναι άνεργοι για διάστημα 6-12 μηνών (2.679 ή ποσοστό 16,2%). Ανά ηλικία, το 17,8% είναι κάτω των 29 ετών (2.941 από τους 16.544), ενώ το 27,1% είναι μεταξύ 30-39 ετών (4.478). Επίσης, το 19,9% είναι μεταξύ 40 – 49 ετών (3.293), ενώ το 23% είναι μεταξύ 50 – 59 ετών (3.811).

Ακόμη το 11,4% είναι μεταξύ 60 – 64 ετών (1.886), ενώ το 0,8% είναι άνω των 65 ετών (135). Σημειώνεται επίσης ότι από τους 16.544 εγγεγραμμένους άνεργους οι 5.505 είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης (ποσοστό 33,3%), ενώ άλλοι 6.560 είναι απόφοιτοι μέσης γενικής εκπαίδευσης (39,7%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου