Το ΙΠΕ επιβραβεύει τους άριστους Διακεκριμένους και Νέους Ερευνητές της Κύπρου

Στοχεύοντας στην ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των ερευνητών του τόπου που έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προκηρύσσει για ενδέκατη συνεχή χρονιά τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2018, τα οποία αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της έρευνας στην Κύπρο.
Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2018» απονέμεται σε άριστους, διακεκριμένους ερευνητές/τριες οι οποίοι με την υψηλής ποιότητας και αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν τον τόπο. Για το 2018, το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ερευνητή/τρια με αντικείμενο ερευνητικής εργασίας στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering).

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2018» απονέμεται σε νέους/ες ερευνητές/τριες που έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου με μέγιστη ερευνητική εμπειρία επτά ετών.
Στους νικητές όλων των κατηγοριών θα απονεμηθεί ως βραβείο ειδικά σχεδιασμένο έργο τέχνης, ενώ στους τρεις νικητές/τριες της κατηγορίας των νέων θα παραχωρηθεί επίσης χορηγία ύψους €60.000 με σκοπό τη συνέχιση της έρευνάς τους.

Οι υποψήφιοι/ες για τα Βραβεία θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο ή φορέα, μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιότητας. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα υπόδειξης μέχρι δύο υποψηφίων για κάθε μία εκ των τεσσάρων κατηγοριών.
Οι υποδείξεις υποψηφίων θα πρέπει να γίνουν μέχρι την 1η Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση brabeia@research.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ: www.research.org.cy.