“Είναι εξαιρετικής σημασίας η ανάγκη οι εκάστοτε Κυβερνήσεις να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ανεξάρτητων θεσμών”, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού μετά τη συνάντηση με τον Έφορο Ελέγχου Αρχής Κρατικών Ενισχύσεων, κ. Θεοφάνη Θεοφάνους.

Αυτούσια η δήλωση

Σήμερα ο έφορος κρατικών ενισχύσεων μου έχει παραδώσει την έκθεση του για το 2016. Θα την μελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε στη συνέχεια.

Εκείνο στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ανεξάρτητοι θεσμοί στην Κύπρο πρέπει να στηριχθούν και να μετατραπούν σε πραγματικά ανεξάρτητους θεσμούς. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε τις σχετικές νομοθεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι προνοείται η πλήρης ανεξαρτησία τους και όχι η εξάρτηση τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη στελέχωση και οικονομική χορηγία για να μπορούν να λειτουργούν πραγματικά ανεξάρτητα και να επιτελούν με αντικειμενικότητα το ρόλο και το έργο τους.

Είναι εξαιρετικής σημασίας η ανάγκη οι εκάστοτε Κυβερνήσεις να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ανεξάρτητων θεσμών ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θεσμούς οι οποίοι εξ αντικειμένου υποβάλλουν εκθέσεις στις οποίες θα πρέπει οι κυβερνήσεις να συμμορφώνονται.