Κηρύσσεται μολυσμένη περιοχή ο χώρος φιλοξενίας ‘Πουρνάρα’Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, κηρύσσει ως μολυσμένη τοπική περιοχή από τη ψώρα τον χώρο που καταλαμβάνει το Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από το άρθρο 3 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου κηρύσσει την ασθένεια της ψώρας, η οποία έχει μολύνει αριθμό μεταναστών στο Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα, ως επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια εντός της έννοιας του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.