Η ΚΙΣΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη ζητά να εξεταστεί άμεσα το αίτημα του  A.L.Y.H. για κυπριακή ιθαγένεια και αυτός  να συμπεριληφθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στο καθεστώς προστασίας της συζύγου του, ως μέλος οικογένειας αναγνωρισμένης πρόσφυγα, όπως ο Νόμος ορίζει.

Επιπλέον ζητά την αναθεώρηση και εναρμόνιση των πολιτικών που ακολουθεί η Δημοκρατία για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία, καθώς είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες στην πράξη, ενώ στο βαθμό που θεωρητικά υφίστανται  δεν χαρακτηρίζονται από την απαιτούμενη συνοχή και ολιστική θεώρηση των θεμάτων  που οι κοινότητες αυτές αντιμετωπίζουν.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΚΙΣΑ καταγγέλλει ότι ο A.L.Y.H. ήρθε στη Κύπρο το 2001 με άδεια παραμονής και εργασίας. Από το 2003 μέχρι το 2015 εργαζόταν ως δάσκαλος της κοπτικής γλώσσας στην Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία Λεμεσού και το 2008 τέλεσε γάμο μαζί με την Ν.Μ.W.Κ. η οποία πήρε καθεστώς του αναγνωρισμένου πρόσφυγα το 2015.
 
Ο κ. A.L.Y.H το 2010 υπέβαλε αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί. Παρά το γεγονός ότι η αίτηση του για υπηκοότητα συνεχίζει να εξετάζεται οι αρμόδιες αρχές από το 2015 δεν προέβησαν ούτε και σε ανανέωση της προσωρινής άδειας διαμονής και εργασίας του.
 
Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει τη μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, προσθέτοντας ότι η  ολιγωρία των αρχών και των αρμόδιων υπουργείων σε σχέση με αυτά τα πρόσωπα είναι απαράδεκτη και καθίσταται εγκληματική κάθε μέρα που περνά χωρίς ανάληψη ευθυνών και αποφάσεων.