ΚΙΣΑ : Το κράτος να δώσει τεκμηριωμένα ευρήματα ότι υπάρχει ψώρα στο Κέντρο ΠουρνάραΗ Κίνηση για Στήριξη Ισότητα και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) καλεί το κράτος  «να δώσει στη δημοσιότητα τα τεκμηριωμένα ευρήματα των επιστημόνων και επιδημιολόγων αναφορικά με την μόλυνση με ψώρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Πουρνάρα και να τερματίσει την πολιτική κράτησης των εκεί αιτητών ασύλου αλλά και στην Κοφίνου».

Με ανακοίνωσή της η ΚΙΣΑ καλεί, επίσης, το κράτος, να τερματίσει την παράνομη, όπως υποστηρίζει, πολιτική της μεταφοράς νέων αιτητών ασύλου στους δύο αυτούς χώρους, «και να διασφαλίσει την αποσυμφόρηση και των δύο Κέντρων μέσω της ένταξης των αιτητών ασύλου και προσφύγων στην κοινότητα υπό συνθήκες ίσης μεταχείρισης, όπως προβλέπεται στον Περί Προσφύγων Νόμο».

Τέλος καλεί την Κυβέρνηση «να κλείσει το Κέντρο Πουρνάρα μέχρι να διασφαλιστεί ότι έχουν γίνει οι απαιτούμενες αλλαγές για αξιοπρεπή διαβίωση και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας των διαμενόντων».