Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου

Êüóìïò ÷ñçóéìïðïéåß ïìðñÝëåò ãéá íá ðáñáöõëá÷èåß áðü ôïí êáõôü Þëéï, Ëåõêùóßá 29 Éïõëßïõ 2021.Ôïõò 41 âáèìïýò Êåëóßïõ Ýöôáóå óÞìåñá ç èåñìïêñáóßá óôçí Êýðñï êáé ç áöüñçôç æÝóôç ìáæß ìå ôçí õãñáóßá Ýêáíáí ôçí áôìüóöáéñá áðïðíéêôéêÞ. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση ισχύει από τις 2100 σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 1700 του Σαββάτου, 31 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται, απόψε η ελάχιστη θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και γύρω στους 25 τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, ενώ αύριο Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό και γύρω στους 33 στα ψηλότερα ορεινά.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.