Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει πως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα τα σχολεία στις πιο κάτω
κοινότητες θα παραμείνουν κλειστά:

– Μέση Εκπαίδευση: Λεμύθου
– Δημοτική Εκπαίδευση: Κυπερούντα, Πλάτρες, Μονιάτης

Σημειώνεται πως τα σχολεία στον Αγρό θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις
09.30π.μ.