Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία και oι υπόλοιπες υπηρεσίες του θα είναι κλειστές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020.

Σημερινή ανακοίνωση αναφέρει ότι, η Δημοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου θα λειτουργήσει από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 13:00, ενώ η Χονδρική Αγορά δεν θα λειτουργήσει.

Η περισυλλογή σκυβάλων τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 θα διεξαχθεί μόνο στην Εντός των Τειχών πόλη και στο Αστικό Κέντρο.

Οι ένοικοι τωv υποστατικών, από τα oπoία η συλλογή σκυβάλων γίνεται κάθε Δευτέρα, παρακαλούνται όπως τοποθετήσουν τα σκύβαλα τους για περισυλλογή τηv Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Μαρτίου 2020 αντίστοιχα, αναφέρεται τέλος.