Κλήσεις στο 112 πρέπει να γεο-εντοπίζονται ακόμα και χωρίς την κάρτα SIM

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

“Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών πρέπει να παρέχουν ατελώς τις πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης προς τον αριθμό 112” και “τα Κράτη Μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή ακόμη και όταν το κινητό τηλέφωνο δεν διαθέτει κάρτα SIM”, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, εξετάζοντας ερώτημα του Vilniaus apygardos administracinis teismas (περιφερειακού διοικητικού πρωτοδικείου του Βίλνιους, Λιθουανία). Το συγκεκριμένο διοικητικό πρωτοδικείο εξέταζε αίτημα αποζημίωσης οικογένειας απαχθέντος θύματος βιασμού που κάηκε ζωντανή σε χώρο αποσκευών αυτοκινήτου και η οποία είχε καλέσει 10 φορές στο Λιθουανικό κέντρο του 112, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να την εντοπίσει.

Με τη σημερινή του απόφαση, το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι “από το γράμμα της οδηγίας προκύπτει ότι η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος αφορά όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης” και κρίνει ότι η οδηγία, ως ίσχυε αρχικώς, “επέβαλλε στα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση του τεχνικώς εφικτού, μια υποχρέωση επίτευξης ορισμένου αποτελέσματος, η οποία δεν περιορίζεται στη θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, αλλά απαιτεί οι πληροφορίες για τον εντοπισμό των καλούντων τον αριθμό κλήσης «112» να διαβιβάζονται πράγματι στις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης”.

“Ως εκ τούτου, οι κλήσεις στο «112» οι οποίες πραγματοποιούνται από κινητό τηλέφωνο που δεν διαθέτει κάρτα SIM δεν μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας”, αναφέρει το ΔΕΕ, απαιτώντας από τα Κ-Μ να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.


Tο ΔΕΕ επισημαίνει ότι “μεταξύ των προϋποθέσεων οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη θεμελίωση της ευθύνης κράτους μέλους για τις ζημίες που υπέστησαν ιδιώτες λόγω καταλογιστέων σε αυτό παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης συγκαταλέγεται και η σχετική με την ύπαρξη άμεσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράβασης και της ζημίας που υπέστησαν οι εν λόγω ιδιώτες”. “Εντούτοις, οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν οι εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που αφορούν παρόμοιες απαιτήσεις στηριζόμενες στο εσωτερικό δίκαιο”, αναφέρει το ΔΕΕ.

“Κατά συνέπεια, όταν, δυνάμει του εσωτερικού δικαίου κράτους μέλους, η ύπαρξη έμμεσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παρανομίας που διέπραξαν οι εθνικές αρχές και της ζημίας που υπέστη ιδιώτης θεωρείται επαρκής για τη θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου, αυτή η έμμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παράβασης του δικαίου της Ένωσης καταλογιστέας στο εν λόγω κράτος μέλος και της ζημίας την οποία υπέστη ιδιώτης θα πρέπει επίσης να κρίνεται επαρκής ώστε να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους για την παράβαση του δικαίου της Ένωσης”, καταλήγει.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.