Κοινή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και λιγότερες ανισότητες…»

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο και ανήκει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ τα οποία συνεισφέρουν από κοινού στο κεφάλαιό της, με ποσοστό ανάλογο της οικονομικής βαρύτητας κάθε χώρας εντός της Ένωσης. Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς και βιώσιμες επενδύσεις, στηρίζοντας τους στόχους πολιτικής της ΕΕ στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Αποτελεί έναν από τους πολυμερείς οργανισμούς με τη μεγαλύτερη δανειοληπτική δραστηριότητα και τις υψηλότερες επιδόσεις στις διεθνείς αγορές.

Κατά την κοινή συζήτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ, ο εισηγητής της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΤΕπ για το 2020, κ. Pedro Silva Pereira, αρχικά σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τη μόνη Δημόσια Τράπεζα με την απόλυτη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών. Ακολούθως, αναφέρθηκε στην απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σύναψη Διοργανικής Συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί κάτι περισσότερο από την εμπλοκή του και μόνο στη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης και πως προσβλέπουν σε μια συμφωνία που να διέπεται από τακτική συνεργασία και πρόσβαση του ΕΚ σε σημαντικές πληροφορίες της ΕΤΕπ.

Ο εισηγητής της Έκθεσης και μέλος της Ομάδας της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο ΕΚ, P.S. Pereira, επεσήμανε ότι η ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά που πέρασε επιβεβαίωσε τον αποφασιστικό ρόλο της ΕΤΕπ και πως το ΕΚ χαιρετίζει την έκτακτη χρηματοδότηση και στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ που προήλθε και με τη στήριξη της ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα πέραν των 40 δις που δόθηκαν αρχικά, από την εν λόγω Τράπεζα, εξασφάλισαν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, δήλωσε.

Επιπρόσθετα, τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΤΕπ με τη χρηματοδοτική στήριξη του υγειονομικού τομέα το 2020, καθώς επίσης και τη βοήθεια που παρείχε η Τράπεζα και πέραν της ΕΕ και για τη συμβολή της προς επίτευξη μιας πιο ισότιμης κατανομής των εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εισηγητής τόνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να εξεταστούν κάποια κίνητρα ώστε να επιταχυνθεί η δρομολόγηση ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων από την ΕΤΕπ στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση.

Μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής P.S. Pereira ανέφερε ότι τον τελευταίο ένα χρόνο λόγω της πανδημίας καταγράφηκε σημαντική επιδείνωση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, γεγονός που συνέβαλε στην όξυνση των ανισοτήτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν κονδύλια της ΕΤΕπ προς άμβλυνση του φαινομένου, πρόσθεσε.

Κατά την ομιλία του στην κοινή συζήτηση της Ολομέλειας σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, ο εισηγητής της Έκθεσης ενημέρωσε ότι η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων έργα που εκπονούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού, γίνονται επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο, στον τομέα των μεταφορών και της βιομηχανίας. Παρ’ όλα αυτά όμως, ανέφερε ότι πρέπει να αναδειχθεί και ο κοινωνικός τομέας μέσα από επενδύσεις στην Παιδεία, στην επαγγελματική κατάρτιση, στον τομέα της Υγείας και στη Στέγαση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια γεωγραφική εξισορρόπηση των χρηματοδοτήσεων και να ενισχυθούν περιοχές που δεν είναι τόσο ελκυστικές για επενδύσεις. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ και πως προκύπτει άμεση ανάγκη για ενίσχυση της πολιτικής περί διαφάνειας και πολιτικής μηδενικής ανοχής στην παρενόχληση στην εργασία.

Επί του θέματος, κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια του ΕΚ το λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο ΕΚ (GUE/NGL), Δημήτρης Παπαδημούλης.

Μιλώντας ως σκιώδης εισηγητής στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής & Νομισματικής Πολιτικής (ECON) για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Δημήτρης Παπαδημούλης ζήτησε από την ΕΤΕπ να κάνει περισσότερα. Όσα θετικά βήματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν αρκούν, ανέφερε. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και λιγότερες ανισότητες. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται να ενισχυθούν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε η ΕΤΕπ να συμβάλλει στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, γιατί πολλές από αυτές είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό. Η ΕΤΕπ, είπε, πρέπει να εστιάσει περισσότερο στις επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα -υγεία, εκπαίδευση, στέγαση- για να αρχίσει να γίνεται πράξη ο κοινωνικός πυλώνας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανισότητες, να διορθωθούν οι ανισορροπίες στην επενδυτική δραστηριότητα της ΕΤΕΠ και να υπηρετηθούν πιο φιλόδοξα οι κλιματικοί στόχοι που έχουμε θέσει χωρίς να χρησιμοποιείται η πανδημία ως πρόσχημα για εκπτώσεις, σημείωσε.

Κλείνοντας αναφέρθηκε σε δύο πάγια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία και βελτίωση στον τομέα της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα για τις σοβαρές καταγγελίες που αφορούν θέματα παρενόχλησης.

 

 

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.