Κοινότητες προτίθενται να κινηθούν νομικά κατά των συγχωνεύσεωνΞεκίνησε η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΤΑ με τις διαφωνίες να παραμένουν

Ξεκίνησε χθες σε θετικό κλίμα η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον Υπουργό Εσωτερικών να παρουσιάζει τα τρία νομοσχέδια που αφορούν τους δήμους, τις κοινότητες και τα επαρχιακά συμπλέγματα Υπηρεσιών. Κατά τη συζήτηση έγινε τοποθέτηση επί των αρχών και της διαμόρφωσης του πλαισίου των τριών νομοσχεδίων, με τους δήμους και τις κοινότητες να εγείρουν τις ενστάσεις τους σχετικά με σοβαρά ζητήματα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πακέτο νομοθετημάτων, το οποίο προνοεί συγχώνευση κοινών υπηρεσιών, ενοποίηση της ύδρευσης, της αποχέτευσης και των στερεών αποβλήτων, ότι εισάγεται η έννοια της διοικητικής αυτοτέλειας και δίνονται λύσεις στα προβλήματα βιωσιμότητας.

Η παραχώρηση εξουσιών, είπε, συνοδεύεται από τους ανάλογους πόρους, ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία. Οι Σχολικές Εφορείες, συνέχισε, θα υπάγονται πλέον στους δήμους. Ο Νίκος Νουρής μίλησε για τη διαδικασία εκλογών με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους και εκλογή από τα δημοτικά διαμερίσματα για τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους.

Για τις συνενώσεις ανέφερε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά βοηθούν στη βιωσιμότητα των νέων οντοτήτων και ανέφερε ότι από τις 350 και πλέον κοινότητες οι 50 μόνο συνενώνονται με δήμους, οι υπόλοιπες 300 θα συνεχίσουν ως 32 τοπικά συμπλέγματα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο σε ένα μεγάλο βαθμό αντανακλά τις θέσεις της Ένωσης Δήμων, ωστόσο παρά το γεγονός ότι δίνονται περισσότερες εξουσίες στους δήμους από όσες έχουν σήμερα, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές κυρίως στα μεταβατικά στάδια που προνοούνται και τις αρμοδιότητες που δίνονται. Επίσης προκύπτει διαφορά και σε σχέση με τις διαδικασίες έγκρισης, όπως για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων, Ανδρέας Κιτρομηλίδης, ανέφερε ότι αρχικά μιλούσαν για 37 τοπικά συμπλέγματα και η αλλαγή επί αυτού έγινε χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Για τη συνένωση των 50 κοινοτήτων σε δήμους υπάρχουν κάποιες που δέχονται, κάποιες που αρνούνται και κάποιες που θέλουν να αποφασίσουν οι πολίτες.

Πρόσθεσε ότι κάποιες από αυτές έχουν πρόθεση να κινηθούν νομικά και πρότεινε όπως εκείνες οι κοινότητες αφεθούν έξω από τις συνενώσεις ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα και να προχωρήσουν τα νομοσχέδια. Για την κρατική χορηγία, ο κ. Κιτρομηλίδης ζήτησε όπως είναι σταθερή κάθε χρόνο και να μη χρειάζεται έγκριση της Βουλής ή διαβούλευση κάθε φορά.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, υπέδειξε ότι στα νομοσχέδια υπάρχουν κάποιες ασάφειες για τις εξουσίες, το μεταβατικό στάδιο, καθώς και τις εκλογικές διαδικασίες που δεν είναι πλουραλιστικές, τα οποία θα συζητήσουν διεξοδικά με στόχο να οδηγηθούν στην Ολομέλεια μέχρι τον Οκτώβριο.

Γιάννης Κακαρής