Η Κύπρος φλερτάρει με πρόστιμα λόγω καθυστέρησης στη μεταφορά οδηγιών

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμούντων υποθέσεων όσον αφορά στην καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Κομισιόν.

Μάλιστα προειδοποιεί ότι η μέση διάρκεια για διευθέτηση υποθέσεων για τις οποίες κινήθηκε διαδικασία παράβασης (που αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την παραπομπή του Κράτους στο Δικαστήριο) αυξήθηκε στους 33,6 μήνες, σε σύγκριση με 26,2 μήνες προηγουμένως.

«Η αυξημένη αυτή διάρκεια οφείλεται στο γεγονός ότι η Κύπρος επέλυσε μόνο 3 υποθέσεις που δεν είχαν υποβληθεί στο δικαστήριο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ότι οι παλαιότερες εκκρεμείς υποθέσεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον υπολογισμό της μέσης διάρκειας (συγκεκριμένα, 10 υποθέσεις εκκρεμούν για διάστημα 2 – 7 ετών)», όπως αναφέρει η Κομισιόν.

Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος φλερτάρει με την επιβολή προστίμων, τα οποία συνήθως είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η Κύπρος -όπως και αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ- κατέγραψε σχετική βελτίωση, ωστόσο το ποσοστό παραμένει αρκετά υψηλό. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι υποθέσεις παραβίασης κατά της Κύπρου λόγω της μη έγκαιρης μεταφοράς οδηγίας της ΕΕ ανήλθαν σε 61, σε σύγκριση με 68 το προηγούμενο έτος.

Επίσης το 2017 προέκυψαν 41 νέες υποθέσεις παράβασης οι οποίες αφορούσαν τους τομείς: Περιβάλλον (11), Κινητικότητα και Μεταφορές (8), Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων (6), Δικαιοσύνη και Καταναλωτές (3), και Λοιπά (Ενέργεια, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και κεφαλαιαγορές, φορολογία και τελωνειακή ένωση) (13). Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν «με βάση τις επιδόσεις τους το 2017, τα κράτη μέλη έλαβαν 152 πράσινες κάρτες, 135 κίτρινες και 49 κόκκινες. Οι κάρτες δείχνουν σε ποιους τομείς αριστεύουν (πράσινες), σε ποιους έχουν μέτριες επιδόσεις (κίτρινες) και σε ποιους οι επιδόσεις τους είναι κάτω του μέσου όρου (κόκκινες)».

Σημειώνεται επίσης ότι «όσον αφοράτις υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς, το Βέλγιο, η Κύπρος και η Πορτογαλία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, ενώ τον μικρότερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων είχαν η Ιταλία, η Δανία και η Ουγγαρία.

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων για μη ορθή μεταφορά και/ή εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ενώ η Δανία είχε το χαμηλότερο συνολικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων πέρυσι». Η Κομισιόν επισημαίνει ότι το 2017 η Κύπρος μείωσε το έλλειμμα μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, «η Κύπρος παρουσιάζει έλλειμμα μεταφοράς 43% όσον αφορά τις 14 οδηγίες που έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο εντός 6 μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υπολογισμού (1.6.2017 – 30.11.2017). Αυτό», όπως υποδεικνύει η Κομισιόν, «δείχνει ότι το εν λόγω κράτος μέλος αντιμετωπίζει ιδιαίτερη δυσκολία στην τήρηση της έγκαιρης μεταφοράς των οδηγιών, μολονότι με σχετικά μικρή καθυστέρηση».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου