«Κόκκινο» στο Sunny Mall


 • Καθημερινή ενημέρωση

  Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Αρνητικοί με το σημερινό σχεδιασμό Δήμος Λάρνακας και Τμήμα Περιβάλλοντος

Του Τάσου Περδίου
Πολλές και σοβαρές επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί για τα σχέδια ανέγερσης μεγάλου εμπορικού κέντρου τύπου Mall σε περιοχή ανάμεσα στα Λειβάδια και τη Λάρνακα. Το επονομαζόμενο Sunny Mall, χωροθετημένο σε τεμάχια γης απέναντι από το πρώην συσκευαστήριο πατατών στα Λειβάδια, απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια εξασφάλισης απαιτούμενων αδειών λόγω επιφυλάξεων για βασικές πτυχές του σχεδίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά και από το Δήμο Λάρνακας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ήδη ανάψει κόκκινο, ενώ ο Δήμος Λάρνακας θέτει σειρά όρων για να δώσει συγκατάθεση εκφράζοντας διαφωνία με αρκετές παραμέτρους της ανάπτυξης όπως έχει τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον του οποίου τέθηκε πρόταση της Επιτροπής Πολεοδομίας του Δήμου Λάρνακας. Το Τμήμα Πολεοδομίας διαβίβασε την αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας από τον Ισραηλινό επενδυτή Άλεξ Ραζ στο Δήμο Λάρνακας για εξασφάλιση απόψεων και συγκατάθεσης. Η αίτηση αφορά σε ανέγερση μεγάλης κλίμακας εμπορικού κέντρου κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας στα τεμάχια 241 και 9 στην οδό Ψηλορείτη στο Δήμο Λειβαδιών.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες, παιδότοπο, χώρους αναψυχής στο ισόγειο, παγοδρόμιο στο υπόγειο, βοηθητικούς χώρους στο μεσοπάτωμα και υπόγειο.

Το εμβαδόν ανέρχεται στις 20 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα από τα οποία 16.000 είναι το ισόγειο και 4.000 στον όροφο. Τα δύο τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 61.950 τετραγωνικά μέτρα.
Προβλέπονται επίσης 986 χώροι στάθμευσης στο ισόγειο από τους οποίους οι 70 είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η ανάπτυξη διοικητικά εμπίπτει στο Δήμο Λειβαδιών, ωστόσο, εξυπηρετείται μέσω του οδικού δικτύου το οποίο βρίσκεται σε δημοτικά όρια Λάρνακας.

Η παρέκκλιση ζητείται επειδή σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας η ζώνη είναι Κα7, δηλαδή περιοχή κατοικίας.

Στο παρόν στάδιο, οι τοποθετήσεις δύο αρμόδιων αρχών είναι αρνητικές. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο Δήμο Λάρνακας, βασικό πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη είναι αντίθετη με τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου όπως κωδικοποιούνται στις προτάσεις του Δήμου προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετοιμασίας του Σχεδίου Περιοχής.

Θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος

Βασικά προβλήματα τα οποία έχει εντοπίσει το Τμήμα Περιβάλλοντος άπτονται της ασφάλειας και φυσικά των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Η ανάπτυξη εμπίπτει σε περιοχή όπου ισχύουν οι πρόνοιες της Κοινοτικής Οδηγίας SEVESO λόγω γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου.

Επίσης δεν εξυπηρετείται άμεσα από κύριο οδικό δίκτυο.

Το έργο απορρίφθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο σε συνεδρία στις 31 Ιανουαρίου 2017 στην οποία μελετήθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επεσήμανε ότι πέρα από τον επηρεασμό από την οδηγία Seveso, υπάρχει πρόβλημα με το μεγάλο όγκο υγρών αποβλήτων χωρίς πρόβλεψη σύνδεσης με το αποχετευτικό και χωρίς πρόταση για εναλλακτική διευθέτηση.

Επίσης, με δεδομένο το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει έτοιμο επαρκές οδικό δίκτυο, η Περιβαλλοντική Αρχή εισηγήθηκε όπως το προτεινόμενο έργο να μην αδειοδοτηθεί στην παρούσα φάση και θα μπορούσε να επανεξεταστεί αφού αρθούν τα πιο πάνω προβλήματα.

Ασύμβατο με το Σχέδιο Περιοχής για την εποχή μετά τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
Από πλευράς Δήμου Λάρνακας, το κυριότερο επιχείρημα κατά της αδειοδότησης της ανάπτυξης με το σημερινό σχεδιασμό είναι ότι είναι παντελώς ασύμβατη με τις προτάσεις του Δήμου Λάρνακας προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο σε σχέση με το Σχέδιο Περιοχής για την περιοχή των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου.

Οι προτάσεις του Δήμου Λάρνακας οι οποίες διαβιβάστηκαν στη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 13 Δεκεμβρίου 2016 εμπίπτουν στους στρατηγικούς στόχους για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης υποπεριοχής με έμφαση σε υψηλά επίπεδα κατοικίας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τόσο μεγάλου μεγέθους εμπορική ανάπτυξη.

Ο Δήμος έχει προτείνει συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία δεν συνάδουν με μεγάλης κλίμακας εμπορικό κέντρο:

 • Διαφύλαξη γειτονιών σύμφωνα με τις αρχές της οικογειτονιάς και προς όφελος της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Βασικοί στόχοι είναι η ελαχιστοποίηση της διαμπερούς κυκλοφορίας, οι περιορισμοί στις διακινήσεις εμπορικών φορτηγών και η μεγιστοποίηση των ανέσεων των κατοίκων.
 • Συμπλήρωση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου με γνώμονα την εξυπηρέτηση της περιβαλλοντικής περιοχής.
 • Ποιοτική ανάπτυξη της οδού Ψηλορείτη σε περιβαλλοντικό δρόμο με ποδηλατόδρομο, άνετα πεζοδρόμια, ψηλή φύτευση και ήπια μέτρα κυκλοφορίας.
 • Ενίσχυση του πρασίνου και δημιουργία θυλάκων πρασίνου και παιδότοπων. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προτείνει όπως για τεμάχια πέραν των 3.000 τετραγωνικών μέτρων να επιβάλλεται η παραχώρηση μεγαλύτερου ποσοστού δημόσιου χώρου πρασίνου από το οριζόμενο από το Τοπικό Σχέδιο χωρίς ο ιδιοκτήτης να χάνει από τα αναπτυξιακά του δικαιώματα.
 • Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος.
 • Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Σοβαροί λόγοι απόρριψης της αίτησης

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας έχει καταθέσει σειρά λόγων για τους οποίους με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί η ανάπτυξη. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι η εξέταση της αίτησης μπορεί να συνεχιστεί υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν οι ανησυχίες του δημαρχείου.

Οι κυριότεροι λόγοι που επικαλείται ο Δήμος είναι:

 • Η προτεινόμενη ανάπτυξη καταστρατηγεί τις σημαντικές αρχές και την επιδιωκόμενη δομή του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, καθώς και των προτεινόμενων προνοιών του Σχεδίου Περιοχής.
 • Επηρεάζει τις ανέσεις και την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε υφιστάμενες περιοχές κατοικίας και εμποδίζει την ορθολογική οργάνωση και κυκλοφοριακή διαχείριση της περιβαλλοντικής περιοχής δημιουργώντας συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, κυκλοφοριακής ρύπανσης, θορύβου και προβλήματα οδικής ασφάλειας.

Τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από την οδηγία Seveso.

Δεν ενδείκνυται η πρόταση του επενδυτή για εξαγορά της υποχρέωσης για παραχώρηση δημόσιου χώρου πρασίνου και κοινωνικού εξοπλισμού.

Ο Δήμος Λάρνακας τονίζει ότι η περιοχή έχει ανάγκη από μεγάλους ανοικτούς δημόσιους χώρους πρασίνου και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Ενδείκνυται η χωροθέτηση του αναγκαίου προς παραχώρηση χώρου πρασίνου και κοινωνικού εξοπλισμού στο νότιο τμήμα των τεμαχίων, ώστε να βρίσκεται σε άμεση σχέση με το χώρο του εκπαιδευτηρίου, το οποίο προτείνεται από το Τοπικό Σχέδιο.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος και αντιβαίνει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με σημαντικές επιπτώσεις στις ανέσεις και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πρέπει να διασφαλίζεται η υπογειοποίηση τουλάχιστον του 50% των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Επίσης χρειάζονται αισθητικά υψηλού επιπέδου τοπιοτεχνημένοι χώροι στον υπαίθριο χώρο στο ισόγειο της ανάπτυξης.

Δεν υπάρχει επαρκές οδικό δίκτυο που να ικανοποιεί τις μετακινήσεις προς και από το εμπορικό κέντρο χωρίς να δημιουργούνται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προβλήματα λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και προβλήματα οδικής ασφάλειας.

Σε περίπτωση που το Τμήμα Πολεοδομίας συστήσει τη χορήγηση της άδειας στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, θα πρέπει το θέμα να επανέλθει στο Δήμο Λάρνακας για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων τόσο σε σχέση με τις παραμέτρους της ανάπτυξης όσο και σε σχέση με αντισταθμιστικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων στην περιοχή.

Πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις και όροι σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής και του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησης για πολεοδομική άδεια, κλιμάκιο της Επιτροπής Πολεοδομίας μαζί με τον δημοτικό μηχανικό και την πολεοδόμο του Δήμου Λάρνακας επισκέφθηκαν την περιοχή στις 14 Μαρτίου και πρότειναν την υιοθέτηση των εισηγήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να εξεταστεί περαιτέρω η αίτηση.

Με τα σημερινά δεδομένα, όμως, η Επιτροπή Πολεοδομίας του Δήμου Λάρνακας αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως επιστηθεί η προσοχή της Διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις αρνητικές επιπτώσεις για την περιοχή και να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι παράμετροι που έθεσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας.

Σχέδια για τρία Mall

Το Sunny Mall είναι το ένα από τα τρία μεγάλης κλίμακας εμπορικά κέντρα που σχεδιάζονται στη Λάρνακα, η οποία, από τη μοναδική μεγάλη πόλη που δεν διαθέτει Mall, θα γίνει η μοναδική η οποία θα διαθέτει τρία!

Τα δύο άλλα σχεδιαζόμενα εμπορικά κέντρα προτείνονται στην περιοχή του ΚΕΝ Λάρνακας και στην περιοχή του κυκλικού κόμβου του Καλού Χωριού.

Το Zenon Mall of Larnaca προγραμματίζεται να ανεγερθεί σε τεμάχιο πλησίον του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού Λάρνακας. Τα σχέδια προβλέπουν διώροφο κτίριο, το οποίο εκτός από εμπορικά καταστήματα θα διαθέτει καφετέριες, εστιατόρια και χώρους εστίασης. Οι καλυμμένοι χώροι υπολογίζεται να καταλαμβάνουν 45.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ θα υπάρχουν 1.250 χώροι στάθμευσης.

Το τρίτο εμπορικό κέντρο έχει… άρωμα εκκλησίας αφού θα κατασκευαστεί σε εκκλησιαστική γη στην περιοχή του ΚΕΝ Λάρνακας. Η αίτηση για πολεοδομική άδεια βρίσκεται ενώπιον του Δήμου Λάρνακας και αφορά στην ανέγερση Shopping Mall σε εκκλησιαστική γη 50 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται πίσω από το στρατόπεδο και απέναντι από το νέο ΓΣΖ. Η γη ενοικιάστηκε από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού για 33 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη προβλέπει, εκτός από καταστήματα και χώρους εστίασης και κινηματογραφικές αίθουσες.

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.