«Αλλάξτε το ταχύτερο το αναπτυξιακό μοντέλο»

 

Αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου εισηγείται η Κομισιόν, η οποία προειδοποιεί μάλιστα ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται επικίνδυνα το εμπορικό έλλειμμα.

Η Κομισιόν έδωσε χθες στη δημοσιότητα αναλυτική έκθεση για τις βασικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει το κάθε κράτος-μέλος, καθώς και την πρόοδο την οποία κατέγραψε σε σχέση με τις συστάσεις της ΕΕ.

Οικονομικές ανισορροπίες

Η έκθεση για την Κύπρο είναι 93 σελίδες και σ’ αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η διαφοροποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου παραμένει βασική πρόκληση». Τονίζεται μάλιστα ότι «η οικονομία της Κύπρου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλες οικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν, ενδέχεται να παρεμποδίσουν τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές της προοπτικές».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου τίθεται σε κίνδυνο από τις αυξανόμενες εξωτερικές αβεβαιότητες και τις εκκρεμείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις». Σημειώνεται επίσης ότι «η ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένους τομείς, όπως ο τουρισμός, οι οικιστικές κατασκευές που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και οι υπηρεσίες που συνδέονται με ξένες εταιρείες, οι οποίες είναι ευάλωτες σε πιθανές αρνητικές εξωτερικές εξελίξεις».

Όπως αναφέρεται «η ανάπτυξη της οικονομίας παραμένει ανθεκτική επί του παρόντος, αλλά αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια». Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα μειωθεί σταδιακά, από 3,2% το 2019 σε 2,8% το 2020 και 2,5% το 2021. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται, το ήδη μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να επιδεινωθεί σε περίπου 10% του ΑΕΠ μέχρι το 2021, λόγω των μειωμένων εξαγωγών και των αυξημένων εισαγωγών.

Οι μεγάλες πληγές

Η έκθεση της Κομισιόν κάνει εκτενή αναφορά στις μεγάλες οικονομικές ανισορροπίες τις οποίες άφησε κληρονομιά η κρίση του 2013, όπως το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αναφέρεται επίσης στην «ανάγκη για ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη διαφοροποίηση της οικονομίας, την προώθηση μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης. Ακόμη, αναφέρεται ότι «οι επενδύσεις υστερούν σε τομείς που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική διάρθρωση της Κύπρου και να αυξήσουν τη δυνητική ανάπτυξή της, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και καινοτομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές και η κυκλική οικονομία». Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι «για να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη είναι επωφελής για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση και φροντίδα στην παιδική ηλικία και στην υγεία».

Η Κομισιόν αναφέρει ότι από τις 16 συστάσεις η Κύπρος πέτυχε «κάποια πρόοδο» στις εφτά και «περιορισμένη πρόοδο» σε άλλες οκτώ, ενώ για μια σύσταση «δεν σημειώθηκε πρόοδος» (σ.σ.: αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου