Κομισιόν: Κατευθυντήριες γραμμές ηθικής για τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης

Τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν στις Βρυξέλλες, δίνοντας στη δημοσιότητα, ηθικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, βασιζόμενη στις εργασίες της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2018.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής:

– Ανθρώπινη διοίκηση και εποπτεία: Τα συστήματα AI θα πρέπει να επιτρέπουν ισότιμες κοινωνίες υποστηρίζοντας την ανθρώπινη διοίκηση και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να μην μειώνουν, περιορίζουν ή παραπλανούν την ανθρώπινη αυτονομία.
– Ακεραιότητα και ασφάλεια: ξ αξιόπιστη AI απαιτεί να είναι ασφαλείς, αξιόπιστοι και ισχυροί οι αλγόριθμοι ώστε να αντιμετωπίζουν σφάλματα ή ασυνέπειες κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του κύκλου ζωής των συστημάτων AI.
– Διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων: οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο των δικών τους δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες δεν θα χρησιμοποιηθούν για πρόκληση βλάβης ή διάκριση.
– Διαφάνεια: Πρέπει να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των συστημάτων AI.
– Διαφορετικότητα, μη διάκριση και δικαιοσύνη: Τα συστήματα AI πρέπει να εξετάζουν το σύνολο των ανθρώπινων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και απαιτήσεων και να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.
– Κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία: Τα συστήματα AI πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των θετικών κοινωνικών αλλαγών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της οικολογικής ευθύνης.
– Λογοδοσία: Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί για την εξασφάλιση της ευθύνης και της λογοδοσίας για τα συστήματα AI και τα αποτελέσματά τους.

Το καλοκαίρι του 2019, η Κομισιόν θα ξεκινήσει μια πιλοτική φάση που θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Ήδη σήμερα, οι εταιρείες, οι δημόσιες διοικήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να εγγραφούν στην ευρωπαϊκή συμμαχία AI και να λάβουν ειδοποίηση όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου θα βοηθήσουν να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη.

Επιπλεόν, η Κομισιόν θέλει να φέρει αυτήν την προσέγγιση στην ηθική δεοντολογίας της AI σε παγκόσμια κλίμακα και για το σκοπό αυτό θα ενισχύσει τη συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς ή η Σιγκαπούρη και θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε διεθνείς συζητήσεις και πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η ομάδα G7 και G20. Η πιλοτική φάση θα περιλαμβάνει επίσης εταιρείες από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η Κομισιόν καλεί τη βιομηχανία, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν τον λεπτομερή κατάλογο αξιολόγησης που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η οποία συμπληρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Την ίδια ώρα, δηλώσεις για τη συγκέντρωση προσπαθειών και πόρων για την επιτάχυνση των ψηφιακών εξελίξεων σε βασικούς τομείς που μπορούν να αποφέρουν απτά οφέλη στις οικονομίες μας και στις κοινωνίες, θα υπογράψουν τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, αύριο κατά την εκδήλωση της Κομισιόν με τον τίτλο “Ψηφιακή Ημέρα 2019”, που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες.

Η ψηφιακή μέρα αυτής της χρονιάς θα φέρει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μαζί με εταίρους από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών και θα προωθήσει την ψηφιακή συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς: πολιτιστική κληρονομιά, έξυπνη γεωργία και ισότητα των φύλων, συνεργασία για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή τεχνολογία.

Τα κυριότερα σημεία της Ψηφιακής Ημέρας 2019 περιλαμβάνουν επίσης την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη , καθώς και διάφορες συζητήσεις, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Ο αντιπρόεδρος Andrus Ansip και οι Επίτροποι Phil Hogan, Tibor Navracsics και Mariya Gabriel θα απευθυνθούν στην εκδήλωση.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ακόμη ότι ομάδα υψηλού επιπέδου για τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές εργασίας της ΕΕ διαβίβασε σήμερα την έκθεσή της στην Επίτροπο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα της Εργασίας, Marianne Thyssen και την Επίτροπο για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, Mariya Gabrie.

Η Επίτροπος Thyssen εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκθεση: “η έκθεση επιβεβαιώνει ότι έχουμε ακολουθήσει τη σωστή πορεία προς τον εκσυγχρονισμό των εργατικών και κοινωνικών πολιτικών μας. Υπογραμμίζει τη σημασία των δεξιοτήτων, των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, παρόμοιες με αυτές που έχουμε θέσει στον Ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχουμε ήδη σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή του πυλώνα, καθιστώντας την ατζέντα δεξιοτήτων πραγματικότητα, υιοθετώντας την οδηγία για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και τη σύσταση για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Τους επόμενους μήνες θα εξετάσουμε την έκθεση και θα εντοπίσουμε κενά πολιτικής όπου μπορούμε να προωθήσουμε την ατζέντα πολιτικής μας. Θα δώσουμε περαιτέρω ώθηση σε αυτήν τη συζήτηση με την αυριανή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το μέλλον της εργασίας”.

Η Επίτροπος Gabriel πρόσθεσε: “πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα από ποτέ για να κλείσουμε το κενό ψηφιακών δεξιοτήτων. των κοινωνιών και των οικονομιών να ευημερήσουν στον όλο και πιο ψηφιακό κόσμο και να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα και στην υποστήριξη έργων διά βίου μάθησης. Η μάθηση πρέπει να επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες καθ `όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, προκειμένου να συμβαδίσουν με τις ταχέως μεταβαλλόμενες, ψηφιακές αγορές εργασίας. Οι νέες εργασιακές σχέσεις πρέπει να εντείνουν και να οργανώσουν καλύτερα το διάλογο των εργαζομένων και των κοινωνικών εταίρων”.

Σημειώνεται τέλος ότι την Παρασκευή 5 Απριλίου, η Κομισιόν και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, διοργάνωσαν μια άσκηση σχετικά με την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέδια κρίσης για ενδεχόμενα περιστατικά στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν τις εκλογές στην ΕΕ.

Ο στόχος της άσκησης ήταν να δοκιμάσει πόσο αποτελεσματικά είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι πρακτικές αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ και τα σχέδια κρίσης και να εντοπίσει τρόπους πρόληψης, ανίχνευσης και μετριασμού περιστατικών στον κυβερνοχώρο που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επερχόμενες εκλογές για την ΕΕ .

Η άσκηση αποτελεί μέρος των δράσεων που υλοποιεί η Κομισιόν για να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές τον Μάιο του 2019. Τα κράτη μέλη αναγνώρισαν ότι ήταν μια ευκαιρία για να μοιραστούν μεταξύ τους τα μέτρα που ελήφθησαν για την προετοιμασία των εκλογών, να αξιολογήσει τους τρόπους συμμετοχής διαφόρων δομών και μηχανισμών συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.