Τη χρήση του ευρώ ως βασικού συναλλακτικού νομίσματος στη διεθνή αγορά ενέργειας, ζητά από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, η Κομισιόν, με στόχο την ενίσχυση του διεθνούς του ρόλου, ανακοίνωσαν σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και οι Επίτροποι Μοσκοβισί και Κανιέτε.

Σε συνέχεια σημερινής απόφασης του Κολεγίου των Επιτρόπων, Κομισιόν ζητά από τα Κ-Μ να εγκαταλείψουν το δολάριο για συναλλαγές σε στρατηγικούς τομείς και να υιοθετήσουν το ευρώ, καθώς το δολάριο επηρεάζεται από πολιτικά και οικονομικά ρίσκα που δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ΕΕ και τα ίδια, με αποτέλεσμα τα Κ-Μ και οι επιχειρήσεις να εκτίθενται σε συναλλαγματικούς και πολιτικούς κινδύνους. Η Κομισιόν απηύθυνε αρχικά μια σύσταση για την προώθηση της ευρύτερης χρήσης του ευρώ στις διεθνείς συμφωνίες και συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας, κάτι που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την αυτονομία και τη μειωμένη έκθεση σε νομικές ενέργειες που λαμβάνονται από δικαιοδοσίες τρίτων χωρών.

Η Κομισιόν τώρα, αναμένεται να εκπονήσει σειρά στοχοθετημένων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα το καλοκαίρι του 2019. Θα αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά με το δυναμικό της αγοράς για ευρύτερη χρήση των συναλλαγών σε ευρώ σε πετρέλαιο, τα υποπροϊόντα του και το φυσικό αέριο, όσον αφορά τις πρώτες ύλες (μέταλλα και μέταλλα) και τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, θα διαβουλευθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό τρόπων αύξησης του εμπορίου σε ευρώ και θα διεξαχθεί επίσης διαβούλευση για τη διερεύνηση πιθανών δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ευρώ στον τομέα μεταφορών και μεταποίησης.

Επιπλέον η Κομισιόν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ με:

– την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Ένωσης Τραπεζών και Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, καθώς μόνον 7 από τις 40 βασικές προτάσεις της προς τους συννομοθέτες στους τομείς αυτούς εγκρίθηκαν.

– πρόσθετα μέτρα για την προώθηση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρότερων ευρωπαϊκών υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών· σταθερών επιτοκίων και ενός ολοκληρωμένου συστήματος άμεσων πληρωμών στην ΕΕ.

– πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
– αύξηση του μεριδίου του χρέους σε ευρώ που εκδίδουν οι ευρωπαϊκές οντότητες και
– την ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας για την προώθηση της χρήσης του ευρώ και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της πρόσβασης στο σύστημα πληρωμών σε ευρώ από ξένους φορείς, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων.

Η Κομισιόν καλεί τους ηγέτες να συζητήσουν τον διεθνή ρόλο του ευρώ κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και της συνόδου κορυφής του ευρώ.