ΕΕ: Αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος στέγασης και ιδιαίτερα για τους νέους

Ηχηρό καμπανάκι για τα «χρυσά» διαβατήρια κτύπησε χθες η Κομισιόν, προειδοποιώντας μάλιστα για σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και ιδιαίτερα σε βάρος των νέων λόγω της αύξησης των τιμών των κατοικιών.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Κομισιόν, ο τομέας της αγοράς κατοικιών είναι «κατακερματισμένος», αφού από τη μια πλευρά υπάρχει έντονη εξωτερική ζήτηση λόγω του προγράμματος πολιτογράφησης, όμως από την άλλη η εγχώρια ζήτηση είναι περιορισμένη. Σημειώνεται μάλιστα ότι «η συνεχιζόμενη εστίαση στις επενδύσεις σε κατοικίες» είναι ένας από τους παράγοντες ο οποίος «θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα μακροπρόθεσμα». Αναφέρεται επίσης ότι «το κόστος στέγασης (αγοράς και ενοικίου) αυξάνεται με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τους νέους», αλλά και ότι το ποσοστό όσων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στέγασης είναι διπλάσιο στις τάξεις των νέων.

Επιθετικό φορολογικό καθεστώς

Εν τω μεταξύ η Κομισιόν κατηγορεί την Κύπρο για «κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για επιθετικούς σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού», κάνοντας ιδιαίτερη και εκτενή αναφορά στα «χρυσά» διαβατήρια. Αναφέρεται μάλιστα ότι το ποσοστό των πολιτογραφήσεων οι οποίες  συνδέονται με την αγορά κατοικίας αυξήθηκε σημαντικά από 19,5% το 2015 σε 37,7% το 2018.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έστησε ξανά την Κύπρο στον τοίχο για τα «χρυσά» διαβατήρια, αλλά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απέδωσε τις καταγγελίες σε «στοχοποίηση της Κύπρου για τους καλά γνωστούς λόγους». Επίσης, ανάλογη κριτική ασκήθηκε στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και από άλλους θεσμούς όπως η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval), η οποία έχει την αρμοδιότητα για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ κ.α.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου