Η Κομισιόν υποβάλλει τον Ιούνιο προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Αναθεωρείται το σύστημα εκπομπών της ναυτιλίας και της αεροπορίας


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι οποίες θα υποβληθούν τον Ιούνιο του 2021, γνωστές ως πακέτο «Fit for 55». Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που έλαβε η «Χαραυγή» από το Τμήμα Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτές οι προτάσεις θα υλοποιήσουν τον νέο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% για το 2030, ο οποίος εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 από τους ηγέτες της ΕΕ, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο.

Αυτός ο στόχος -55% υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Σύμβασης – Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) ως η νέα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC) της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Παράλληλα, έως τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης όλα τα σχετικά μέσα πολιτικής και όπου συντρέχει ανάγκη, θα προτείνει την αναθεώρησή τους, προκειμένου να επιτευχθούν πρόσθετες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας των σημαντικότερων ρυπαντών, πριν από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκόβη (COP26). Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να μειώσει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο ως θεσμικό όργανο και εργοδότης. Εντός του έτους θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ώστε οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας να εφαρμόζονται σε όλα τα κτίριά της και να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2030.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου με ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής σε διαφόρους τομείς θα καταστήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις επιχειρήσεις «πρωτοπόρες». Αυτό αναμένεται να εκσυγχρονίσει την οικονομία, παρέχοντας καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού εφοδιασμού και των οφελών για την υγεία. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η ΕΕ επόμενης γενιάς παρέχουν την ευκαιρία για μετάβαση και ανάπτυξη της οικονομίας ταυτόχρονα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα σε άλλα ταμεία και προγράμματα και η διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης μέσω του μηχανισμού Just Transition Mechanism.

Fit for 55

Στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021, οι αναθεωρήσεις και οι πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα και ιδίως ο στόχος μείωσης του 55% του σχεδίου για το κλίμα παρουσιάζονται στο πακέτο «Fit for 55». Το πακέτο «Fit for 55» επιδιώκει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως τον Ιούνιο του 2021, ένα στόχο o ο οποίος εντάσσεται στη δαπάνη του 37% του ταμείου ανάκαμψης NextGenerationEU που ανέρχεται στα 750 δισεκατομμύρια ευρώ για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και την πρόθεση αύξησης του 30% του προϋπολογισμού NextGenerationEU μέσω πράσινων ομολόγων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, θα αναθεωρηθεί το σύστημα εκπομπών της ΕΕ (ETS), συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας και της αεροπορίας.

Επίσης, το πακέτο «Fit for 55» περιλαμβάνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, την τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την υλοποίηση της φιλοδοξίας του νέου στόχου για το κλίμα του 2030 (RED), αλλά και την τροποποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση για την υλοποίηση της φιλοδοξίας του νέου στόχου για το κλίμα του 2030 (EED). Αναθεώρηση του κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απομακρύνσεων από τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF). Αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Αναθεώρηση του κανονισμού για τον καθορισμό προτύπων απόδοσης εκπομπών CO2 για νέα επιβατικά αυτοκίνητα και για νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Κωστής Πιτσιλλούδης

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.