Του Νεοκλή Συλικιώτη*

Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις για κοινωνική Ευρώπη, το νέο πλαίσιο αποτελεί παράδειγμα ενός αντιδραστικού προϋπολογισμού υπέρ των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και των οικονομικών ελίτ. Ακολουθεί πιστά την άγονη νεοφιλελεύθερη πολιτική της λιτότητας και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της φτωχοποίησης, της εμβάθυνσης μιας Ευρώπης-φρούριο.

Συνολικά, η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό ύψους 1.135 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018) για την περίοδο 2021-2027, (1,11% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27) και πληρωμές ύψους 1.105 δισ. Στο νέο πλαίσιο χρηματοδοτούνται με 25 δισ. ευρώ οι προτάσεις Γιούνκερ για μόνιμους μηχανισμούς εσωτερικής Τρόικας. Επιπλέον, θεσμοθετείται ένας μηχανισμός σύγκλισης τύπου «Τρόικας» σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, τα οποία πρόκειται να το υιοθετήσουν. Θεσμοθετούνται δηλαδή περαιτέρω οι πολιτικές λιτότητας και  απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους και της φτωχοποίησης των εργαζομένων και των λαών. Την ίδια ώρα αποκόπτονται 6,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αντί για έρευνα και καινοτομία, τα χρήματα αυτά θα δοθούν στην επέκταση δρόμων, ούτως ώστε να γίνουν κατάλληλοι για μεταφορά αρμάτων μάχης και πολεμικού υλικού στα ανατολικά της ΕΕ. Αντί να αξιοποιηθεί σωστά το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη στήριξη αειφόρου ανάπτυξης,  χρησιμοποιείται (με επίσημη εξαγγελία της Κομισιόν) για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ένωσης.

Η στροφή προς τη στρατιωτικοποίηση και την επέκταση της Ευρώπης-φρούριο φαίνεται και σε άλλα σημεία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Περίπου 33 δισ. ευρώ (έναντι 13 δισ. ευρώ που είναι σήμερα) θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση επιπλέον 10.000 συνοριοφυλάκων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 4,8 δισ. (αύξηση 40% από το προηγούμενο ΠΔΠ) θα δοθούν για επενδύσεις στην ασφάλεια, ενώ η σύσταση ειδικού Ταμείου για την Άμυνα με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ θα λειτουργεί ως συμπλήρωμα για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 26%, ώστε να ανέλθει σε 120 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση την επέκταση της επιρροής της ΕΕ στις γειτονικές χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή η ΕΕ θα συνεχίσει τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο όπως έκαναν κράτη μέλη της με τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και αλλού. Μετά θα προσφέρει πακτωλούς χρημάτων για να συνομολογεί απάθρωπες συμφωνίες επαναπροώθησης προσφύγων και μεταναστών σε χώρες όπως η Τουρκία ή η Λιβύη. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που η Ύπατη Εκπρόσωπος ζήτησε 10,5 δισ. ευρώ, τα οποία δεν θα εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο αλλά θα είναι ανεξάρτητος προϋπολογισμός κάτω από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ. Με αυτά τα κονδύλια θα δημιουργηθούν μηχανισμοί εκπαίδευσης στρατών τρίτων χωρών και θα αυξηθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ στα πλαίσια ενός ευρωστρατού.

Ως ΕΕΑ/ΒΠΑ, αλλά και ως ΑΚΕΛ, παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας αναφορικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης και το ΠΔΠ. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς πως αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις μέσω του ΠΔΠ, οι οποίες να διασφαλίσουν την επαναβιομηχανοποίηση των περιοχών που το έχουν ανάγκη και τη δημιουργία αξιοπρεπούς, μόνιμης απασχόλησης με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Επενδύσεις για έμπρακτη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για έρευνα και καινοτομία και για στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Επενδύσεις καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, που στηρίζουν με έργα την προστασία του περιβάλλοντος.

Χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις που να ενδυναμώνουν το κοινωνικό κράτος και στηρίζουν την κοινωνική ανάπτυξη, τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, την υγεία. Επενδύσεις για πραγματική αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Για την ομαλή τους κοινωνική ένταξη, αλλά και την καταπολέμηση της φτώχειας εντός και εκτός ΕΕ. Τη χρηματοδότηση επιτέλους πολιτικών της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής και αειφόρου ανάπτυξης.

*Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ/ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ/ΒΠΑ