Ασφάλιση Μοτοσικλετών με οδική βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα από την ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Το αίσθημα ασφάλειας αποτελούσε έκτοτε επιδίωξη κάθε ανθρώπου, όποιες κι αν είναι οι ανάγκες ή οι συνθήκες στις οποίες ζει.

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με κύριο γνώμονα τον άνθρωπο και τις απαιτήσεις του σχετικά με την ασφάλισή του, αναπτύσσει διαρκώς νέα ασφαλιστικά προϊόντα ενώ ανανεώνει και εμπλουτίζει συνεχώς τα υφιστάμενα σχέδιά της.

Εκτός από τα ήδη ανταγωνιστικά της ασφάλιστρα, η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προσφέρει αναβαθμισμένο το προϊόν της για Ασφάλιση Μοτοσικλετών.

Συγκεκριμένα έχει προσθέσει την υπηρεσία οδικής βοήθειας από επαγγελματίες συνεργάτες που εξειδικεύονται στη ρυμούλκηση, υποστήριξη και επιδιόρθωση μοτοσικλετών, 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα.

Επιπλέον, το προϊόν προσφέρει: κάλυψη για Αστική Ευθύνη (Third Party Liability Cover) για υλικές αλλά και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και φροντίδα ατυχήματος ανά πάσα στιγμή της ημέρας, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν Ασφάλισης Μοτοσυκλετών στην ιστοσελίδα www.cosmosinsurance.com.cy, στο τηλέφωνο 7777 6006 ή από τον προσωπικό σας ασφαλιστή.