Κόβεται ένας στους δύο για το «Εστία» κυρίως λόγω μη βιωσιμότητας του δανείου

Κατατέθηκαν 5.434 αιτήσεις αλλά μόνο 1.131 είναι πλήρως συμπληρωμένες

Περισσότεροι από ένας στους δύο που υπέβαλαν αίτηση για το σχέδιο «Εστία» κόπηκαν, είτε από το Υπουργείο Εργασίας είτε από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, κυρίως επειδή το δάνειό τους κρίθηκε μη βιώσιμο για αναδιάρθρωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων.

Μάλιστα το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αφού πολλές αιτήσεις δεν πέρασαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης επειδή δεν κατατέθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία εξασφάλισε η εφημερίδα μας από κυβερνητική πηγή η οποία εμπλέκεται στο σχέδιο «Εστία», κατατέθηκαν συνολικά 5.434 αιτήσεις οι οποίες αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 1,42 δισ. ευρώ. Ωστόσο απ’ αυτές μόνο οι 1.131 είναι πλήρως συμπληρωμένες, ενώ οι υπόλοιπες υπολείπονται στοιχείων και πιστοποιητικών. Μάλιστα οι περισσότερες από τις αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή περιλαμβάνουν μόνο το ονοματεπώνυμο του δανειολήπτη, τον αριθμό της ταυτότητάς του και την υπογραφή του. Για τα υπόλοιπα στοιχεία και πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται οι δανειολήπτες έχουν περιθώριο να τα καταθέσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Μέχρι στιγμής μπήκαν στην πλατφόρμα 639 αιτήσεις, για τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η επιδότησή τους από το Κράτος. Επίσης άλλες 571 αιτήσεις θεωρούνται πλήρως αξιολογημένες και αναμένεται να ενταχθούν και αυτές στην πλατφόρμα τις επόμενες μέρες, ενώ 314 έτυχαν αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Από την άλλη πλευρά κόπηκαν 1.414 αιτήσεις. Συγκεκριμένα, κόπηκαν 600 αιτήσεις επειδή κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια των πιστωτικών διευκολύνσεων, ενώ άλλες 243 κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες. Επίσης κόπηκαν 571 αιτήσεις οι οποίες κρίθηκαν ως μη βιώσιμες για αναδιάρθρωση, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων των εμπλεκόμενων δανειοληπτών.

Σημειώνεται ότι 120 αιτήσεις αφορούν υποθέσεις για τις οποίες λήφθηκαν νομικά μέτρα, δηλαδή βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο εκποίησης.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για το σχέδιο Εστία ενδεχομένως να αυξηθεί ελαφρώς τις επόμενες μέρες, αφού πιθανώς να υπάρχουν αιτήσεις στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για τις οποίες δεν ενημερώθηκαν ακόμη οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η επόμενη μέρα

Η διαδικασία για υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε αρχικά ότι το σχέδιο αφορά 15.000 δυνητικά δικαιούχους, με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα απέχει κατά πολύ από τον πιο πάνω στόχο.

Ο τελικός αριθμός των δανείων τα οποία θα ενταχθούν στο σχέδιο Εστία για σκοπούς επιδότησης της δόσης κατά ένα τρίτο από το Κράτος αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις 30 Απριλίου του 2020 που λήγει η προθεσμία την οποία έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, για αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Ωστόσο σε όλα τα σενάρια η επόμενη μέρα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στα 20 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά περίπου βρίσκονται στις τράπεζες και τα υπόλοιπα στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Συγκεκριμένα, στις τράπεζες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στα 9,68 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 4,33 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση ενώ τα υπόλοιπα 5,35 δισ. ευρώ κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. Μάλιστα τα περισσότερα αφορούν τα νοικοκυριά, ενώ δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των πέντε ετών. Επίσης στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων υπάρχουν άλλα 10 δισ. ευρώ περίπου μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συμφωνία και κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. Ενδεικτικά στην ΚΕΔΙΠΕΣ υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα ύψους 6,57 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,79 δισ. ευρώ αφορούν ιδιώτες (ποσοστό 81%). Μάλιστα πολλά απ’ αυτά τα δάνεια έχουν ως υποθήκη την κατοικία του δανειολήπτη.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου