Θεωρούν βιολογικά αγνοούμενους νεκρούς!

Μια πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα ανάμεσα στους συγγενείς και παιδιά αγνοουμένων ετοίμασε η κυβέρνηση και η οποία επιφέρει αλλαγές στις συντάξεις αγνοουμένων. Συγκεκριμένα μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 19-12-2017 απεστάλη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τροποποιητικό νομοσχέδιο σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου προβλέπεται «ρύθμιση» για τον τερματισμό καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους διαχειριστές της περιουσίας των αγνοουμένων κρατικών υπαλλήλων ή εργαζομένων σε ημικρατικούς οργανισμούς, μόνιμων ή έκτακτων, όταν συμπληρώσουν την ηλικία των ογδόντα ετών.


Στο νομοσχέδιο, περιελήφθη η συγκεκριμένη ηλικιακή πρόνοια λαμβάνοντας υπ’ όψιν, το υπολογιζόμενο προσδόκιμο ζωής ανδρών στην Κύπρο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Όπως ρητά αναφέρεται στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που έχει στα χέρια της η νομοθετική εξουσία και που θα αξιολογήσει με το άνοιγμα της Βουλής, το όριο ηλικίας τερματισμού καταβολής σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται από το 2018 και μετά, κάθε 5 χρόνια με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής ανδρών στην Κύπρο. Στην υφιστάμενη Νομοθεσία δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια που να αφορά στον τερματισμό της καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους διαχειριστές της περιουσίας των αγνοουμένων σε οποιοδήποτε στάδιο.

Κατά συνέπεια, με βάση στοιχεία που έχουν εξασφαλιστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, κατατίθενται, στο παρόν χρονικό στάδιο, όπως διευκρινίζεται, συντάξεις προς όφελος ακόμα και απομακρυσμένων συγγενών αγνοουμένων, οι οποίοι σήμερα θα ήταν, σε κάποιες περιπτώσεις, ηλικίας που θα υπερέβαινε τα 100 έτη. Ως εκ τούτου, επεξηγείται, με την υπό προώθηση νομοθετική ρύθμιση καθορίζεται ανώτατη ηλικία καταβολής σύνταξης στους διαχειριστές της περιουσίας του αγνοούμενου με βάση το υπολογιζόμενο προσδόκιμο ζωής ανδρών στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται να συναντά τη συμφωνία των οργανωμένων συγγενών των αγνοουμένων.

Η οργάνωση Αγνοουμένων

Για το ζήτημα ζητήθηκε η θέση της Οργάνωσης Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων. Σε δηλώσεις του στη «Χ», ο πρόεδρος της Οργάνωσης, κ. Νίκος Σεργίδης εξέφρασε την άποψή του, ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που έρχεται να διορθώσει μια ανισορροπία η οποία παρατηρείτο ως προς την αντιμετώπιση συγγενών αγνοουμένων που εργάζονταν στη Δημόσια Υπηρεσία και συγγενών αγνοουμένων που εργάζονταν ως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Σεργίδης ανέφερε ότι η πρόταση αυτή αφορά λιγότερες από 200 περιπτώσεις ατόμων των οποίων η τύχη αγνοείται από το 1974. Όπως ανέφερε, ενώ στην περίπτωση των αγνοουμένων δημοσίων υπαλλήλων παραχωρείτο η σύνταξη του δημοσίου, στους υπόλοιπους παραχωρείται επίδομα το ύψος του οποίου είναι αρκετά χαμηλότερο. Σημείωσε ότι στο παρελθόν ακολουθήθηκε η ίδια τακτική όπως αυτή που κατατίθεται στη Βουλή και από τις Τράπεζες για αγνοούμενους που διετέλεσαν τραπεζοϋπάλληλοι.

Κώστας Α. Κωνσταντίνου