Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια ύψους 2,6 δισ. ευρώ περιλαμβάνει η συμφωνία μεταξύ της Συνεργατικής και της Ελληνικής, όπως αποκαλύπτει ανακοίνωση της Τράπεζας η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως αναφέρεται η συμφωνία περιλαμβάνει Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΣ), το οποίο καλύπτει εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ καθώς και μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 0,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή σύνολο 2,6 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο προνοεί ουσιαστικά ότι το κράτος εγγυάται πιθανές μελλοντικές ζημιές της Ελληνικής, από το πιο πάνω χαρτοφυλάκιο.

Διαβάστε επίσης:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συμφωνία την απόκτηση από την Ελληνική ισολογισμού ύψους 10,3 δισ. ευρώ ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με τον πιο πάνω ισολογισμό.

Το πακέτο αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια ύψους 4,6 δισ. ευρώ), Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης (4,1 δισ. ευρώ), μετρητά (1,6 δισ. ευρώ), καταθέσεις πελατών (9,7 δισ. ευρώ) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρεται η Ελληνική προσφέρθηκε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των 74 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ως αντίτιμο για τη συναλλαγή.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου