Κραυγή απόγνωσης από τους νέους για τους εξευτελιστικούς μισθούς και τις συνθήκες εργασίας

  • Την ώρα που η κυβέρνηση αναλώνεται στα ρουσφέτια, χιλιάδες νέοι με προσόντα παλεύουν για μια ευκαιρία
  • Το διάταγµα για τον κατώτατο µισθό και άλλες πρακτικές της προηγούµενης κυβέρνησης. που συνεχίζονται από τη νέα, στρέφονται κυρίως ενάντια στους νέους

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Την ώρα που η κυβέρνηση αναλώνεται σε διορισμούς – ρουσφέτια, χιλιάδες νέοι με προσόντα βγάζουν κραυγή απόγνωσης και παλεύουν καθημερινά για μια ευκαιρία.

Έρευνα της ΕΕ (Ευρωβαρόμετρο) αποτυπώνει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι από την Κύπρο, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, πέρασαν και από πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά συνεχίζουν να βρίσκουν κλειστές πόρτες ή στην καλύτερη περίπτωση μισθούς πείνας και ανέχειας.

Τα εμπόδια που βρίσκουν μπροστά τους οι νέοι

Στην ερώτηση πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν -μετά που ξεκίνησαν την αναζήτησή τους- για να βρούνε την πρώτη τους εργασία (αμειβόμενη ή μη), το 54% των νέων στην ΕΕ απάντησε λιγότερο από ένα μήνα και μόνο το 3% ότι πέρασε περισσότερος από ένας χρόνος. Παρά ταύτα, οι απαντήσεις των νέων από την Κύπρο ήταν πολύ διαφορετικές, αφού μόνο το 40% δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία από τον πρώτο μήνα, ενώ 11% δήλωσαν ότι χρειάστηκαν περισσότερο από ένα χρόνο.

Επίσης, στην ερώτηση ποια ήταν τα πιο σημαντικά εμπόδια τα οποία συνάντησαν στην αναζήτηση της πρώτης τους εργασιακής εμπειρίας, οι περισσότεροι νέοι από την ΕΕ αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνήθως οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας όσον αφορά την εξεύρεση κατάλληλης θέσης που να συνάδει με τα ενδιαφέροντά τους. Παρά ταύτα, οι απαντήσεις των νέων από την Κύπρο ήταν και εδώ πολύ διαφορετικές, αφού η μεγάλη πλειοψηφία ανέδειξε ως πιο σημαντικό εμπόδιο την έλλειψη ή χαμηλή αμοιβή (55%).

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ένας στους πέντε νέους που δεν συμμετείχαν ποτέ σε πρόγραμμα κατάρτισης, δήλωσε ότι ο κύριος λόγος που δεν το έχει πράξει είναι γιατί δεν έχει αρκετούς οικονομικούς πόρους για να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του κατά την περίοδο αυτή (21% στην Κύπρο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 10%). Επίσης, το 23% των νέων από την Κύπρο δήλωσαν ότι έχουν καταφύγει στο εξωτερικό για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, ενώ από τους υπόλοιπους το 36% απάντησαν ότι ο πιο σημαντικός λόγος που δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα είναι γιατί δεν είχαν αρκετούς οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσής τους κατά την περίοδο αυτή. Δηλαδή μένουν στην Κύπρο όχι από επιλογή, αλλά κυρίως επειδή εδώ μπορούνε να έχουνε τουλάχιστον τη στήριξη των γονιών τους όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών τους για διαβίωση, όπως η ανάγκη για στέγη.

Τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία ανέδειξαν οι νέοι από την Κύπρο σε σχέση με την εμπειρία την οποία είχαν στην αναζήτηση της πρώτης τους εργασίας είναι κατά σειρά, τα ακόλουθα: Οι δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλης θέσης (38%), οι υψηλές προσδοκίες των εργοδοτών (22%), το γεγονός ότι δεν είχαν δίχτυο επαφών (18%) –που φαίνεται ότι παραπέμπει και στο ρουσφέτι– η έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων (18%) και ο μεγάλος ανταγωνισμός από άλλους υποψήφιους (15%).

Σημειώνεται ότι το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό καθώς και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση (π.χ. αγορά υπηρεσιών και υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων) και συνεχίζονται από τη νέα κυβέρνηση, στρέφονται κυρίως ενάντια στους νέους.

Η πρακτική άσκηση δεν οδηγεί αυτόματα στην εργασία

Ενδεικτικές των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι από την Κύπρο είναι και οι απαντήσεις τις οποίες έδωσαν στην έρευνα σε σχέση με τη θέση στην οποία βρέθηκαν έξι μήνες μετά που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα, μόνο 28% δήλωσαν ότι συνέχισαν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη και μάλιστα οι μισοί με σύμβαση αντί της εργοδότησής τους σε μόνιμη θέση εργασίας.

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό των νέων στην ΕΕ που συνέχισαν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη είναι 39%. Επίσης, 24% των νέων από την Κύπρο δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία σε άλλον εργοδότη (25% στην ΕΕ), 27% ότι συνέχισαν τις σπουδές τους (18% στην ΕΕ), 10% ότι έμειναν άνεργοι (6% στην ΕΕ) και 3% ότι έγιναν αυτοαπασχολούμενοι (4% στην ΕΕ).

Παλεύουν μόνοι τους

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις που οποίες έδωσαν οι νέοι από την Κύπρο στην ερώτηση κατά πόσο βρήκαν υποστήριξη από τον οργανισμό στον οποίο έκαναν την πρακτική τους άσκηση ή άλλον οργανισμό που είχε εμπλοκή στην πρακτική τους άσκηση κατά την προσπάθειά τους για αναζήτηση εργασίας. Το 52% απάντησαν θετικά (48% στην ΕΕ), αλλά το 44% απάντησαν ότι δεν είχαν καθόλου ή σχεδόν καθόλου στήριξη (39% στην ΕΕ).

Σημειώνεται ότι το 45% των νέων από την Κύπρο που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν πήραν οικονομική αποζημίωση για την πρακτική τους άσκηση, ενώ το 35% δήλωσαν ότι δεν είχαν πρόσβαση ούτε στην κοινωνική προστασία (27% στην ΕΕ). Ακόμη, το 26% δήλωσαν ότι δεν τους παρασχέθηκε ούτε ο αναγκαίος εξοπλισμός για την πρακτική τους άσκηση για εξ αποστάσεως εργασία.

Σημειώνεται πάντως ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις (87%) αλλά και ότι τους έχει βοηθήσει στο να βρούνε εργασία (79%). Επίσης, το 51% δήλωσαν ότι είχαν επαρκή καθοδήγηση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (44% στην ΕΕ) με εξ αποστάσεως εργασία. Από την άλλη, 24% δήλωσαν ότι δεν είχαν επαρκή καθοδήγηση για εξ αποστάσεως εργασία τους, ενώ το 24% δήλωσαν ότι η πρακτική τους άσκηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Κλειστές πόρτες για άτοµα µε αναπηρίες και µετανάστες

Αν τα προβλήµατα στα οποία αναφερόµαστε πιο πάνω ταλαιπωρούν πολλούς νέους, ακόµη χειρότερα είναι τα δεδοµένα για τους νέους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας, τους µετανάστες και τα άτοµα από χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα.

Στην ερώτηση κατά πόσο τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τους υπόλοιπους στα προγράµµατα πρακτικής άσκησης, µόνο το 33% των νέων από την Κύπρο απάντησαν καταφατικά (51% στην ΕΕ). Σηµειώνεται επίσης ότι µόνο το 39% δήλωσαν ότι οι νέοι µε αναπηρίες µπορούν να λαµβάνουν προσαρµοσµένο εξοπλισµό γραφείου και εύλογες προσαρµογές που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής τους (50% στην ΕΕ).

Στην ερώτηση κατά πόσο τα πρόσωπα µε µεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τους υπόλοιπους στα προγράµµατα πρακτικής άσκησης, µόνο το 34% από την Κύπρο απάντησαν καταφατικά (47% στην ΕΕ). Αντίθετα, το 50% δήλωσαν ότι δεν προσφέρονται οι ίδιες ευκαιρίες σε πρόσωπα µε µεταναστευτικό υπόβαθρο (39% στην ΕΕ).

Τέλος, στην ερώτηση κατά πόσο οι νέοι από «µειονεκτικό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο» έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης µε άλλους, το 45% των νέων από την Κύπρο απάντησαν καταφατικά και το 43% αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 48% και 40%.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy