Απότομη αύξηση στις «λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων» στις 393 χιλ. ευρώ το Μάρτιο, σε σύγκριση με 6 χιλ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το Μάρτιο τα «δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτική» παρέμειναν αμετάβλητα στα 940 εκατ. ευρώ, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο οι «λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ» αυξήθηκαν απότομα στις 393 χιλ. ευρώ, έναντι 6 χιλ.. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα μας πηγή από την Κεντρική Τράπεζα το ποσό αφορά ομόλογα τα οποία έχουν λήξει.

Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση την 31η Μαρτίου 2018

Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση την 28η Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση την 31η Μαΐου 2016

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου