Αύξηση των αδειών οικοδομής σε Λεμεσό και Πάφο, αλλά μείωση σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Με δύο τατύτητες κινείται η Κτηματαγορά, αφού παρατηρείται σημαντική αύξηση των αδειών οικοδομής σε Λεμεσό και Πάφο, αλλά και μείωση σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τρίμηνο εκδόθηκαν συνολικά 1.591 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.515 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%. Μάλιστα, η αξία των έργων που εξασφάλισαν άδεια το πρώτο τρίμηνο είναι αυξημένη κατά 13,2% (από 410,37 εκατ. ευρώ πέρσι σε 464,44 εκατ. ευρώ φέτος), ενώ και το εμβαδόν είναι αυξημένο κατά 12,7% (από 378,933 τ.μ. σε 427,005 τ.μ. Ωστόσο η αύξηση αφορά μόνο τη Λεμεσό και την Πάφο, ενώ αντίθετα σημειώθηκε μείωση σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν μελέτες διαφορές μεταξύ της αστικής και της αγροτικής περιοχής της κάθε επαρχίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, «οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα».

Λευκωσία: Μείωση στο κέντρο, αύξηση στην περιφέρεια

Στη Λευκωσία οι άδειες οικοδομής οι οποίες εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο είναι μειωμένες κατά 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 581 σε 559). Μάλιστα η αξία των έργων που εξασφάλισαν άδεια φέτος είναι μειωμένη κατά 20% (από 162,03 εκατ. ευρώ σε 129,63 εκατ. ευρώ), ενώ το εμβαδόν είναι μειωμένο κατά 28,7% (από 157,336 τ.μ. σε 112,204 τ.μ.).

Σημειώνεται ότι στη Λευκωσία παρατηρείται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, αφού είναι η μόνη επαρχία στην οποία παρατηρείται αύξηση των αδειών στις αγροτικές περιοχές και μείωση στις αστικές. Αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για ανάπτυξη στην αστική περιοχή. Εκτιμάται επίσης ότι το φαινόμενο σχετίζεται με τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στις τιμές των ακινήτων μεταξύ της αστικής και της αγροτικής περιοχής.

Στην αστική περιοχή της Λευκωσίας οι άδειες οικοδομής μειώθηκαν κατά 6,8% (από 369 σε 344). Μάλιστα η αξία των έργων που εξασφάλισαν άδεια φέτος είναι μειωμένη κατά 34,37% (από 122,15 εκατ. ευρώ σε 80,29 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν είναι μειωμένο κατά 32,2% (από 122,851 τ.μ. σε 83,340 τ.μ.).

Λεμεσός: Διπλάσια αύξηση στο κέντρο από την περιφέρεια

Στη Λεμεσό παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο με τη Λευκωσία, αφού η αύξηση των αδειών στην αστική περιοχή είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την αύξηση στην αγροτική περιοχή.

Συνολικά στη Λεμεσό το πρώτο τρίμηνο οι άδειες οικοδομής αυξήθηκαν κατά 14,69% (από 425 πέρσι σε 487 φέτος). Μάλιστα τα νέα κτίρια έχουν μεγαλύτερη αξία, αφού αυξήθηκε κατά 41,2% (από 133,27 εκατ. ευρώ σε 188,12 εκατ. ευρώ), αλλά και πολύ μεγαλύτερο εμβαδόν, αφού αυξήθηκε κατά 75% (από 116,488 τ.μ. σε 203,844 τ.μ.).

Στην αστική περιοχή οι άδειες αυξήθηκαν κατά 18,3% (από 252 σε 298). Επίσης η αξία αυξήθηκε κατά 65,2% (από 93,10 εκατ. ευρώ σε 153,84 εκατ. ευρώ), ενώ το εμβαδόν αυξήθηκε κατά 107,9% (από 83,236 τ.μ. σε 173,083 τ.μ.).

Λάρνακα: Μικρή αύξηση στο κέντρο, μεγάλη μείωση στην περιφέρεια

Στη Λάρνακα παρατηρείται μικρή αύξηση στην αστική περιοχή, αλλά και μεγάλη μείωση στην αγροτική. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νέα κτίρια είναι μεγαλύτερης και πιο υψηλής αξίας.

Συνολικά το πρώτο τρίμηνο οι άδειες οικοδομής μειώθηκαν κατά 9,9% (από 282 σε 254). Αντίθετα η αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 17,5% (από 51,56 εκατ. ευρώ σε 60,57 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν αυξήθηκε κατά 7,2% (από 55,495 τ.μ. σε 59,511 τ.μ.).

Στην αστική περιοχή οι άδειες αυξήθηκαν κατά 2,7% (από 146 σε 150). Επίσης η αξία των αδειών που εκδόθηκαν φέτος το πρώτο τρίμηνο είναι αυξημένη κατά 55,9% (από 25,04 εκατ. ευρώ σε 39,04 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν είναι αυξημένο κατά 46,4% (από 28,951 τ.μ. σε 42,392 τ.μ.).

Αντίθετα στην αγροτική περιοχή οι άδειες μειώθηκαν κατά 23,5% (από 136 σε 104). Επίσης η αξία των αδειών μειώθηκε κατά 18,8% (από 26,52 εκατ. ευρώ σε 21,54 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν μειώθηκε κατά 35,5% (από 26,544 τ.μ. σε 17,119 τ.μ.).

Πάφος: Μεγάλη αύξηση και στην αστική και στην αγροτική περιοχή

Η Πάφος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, αφού οι άδειες οικοδομής αυξήθηκαν κατά 42,6%. Μάλιστα η αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 90,1% (από 37,35 εκατ. ευρώ σε 71,01 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν αυξήθηκε κατά 27,8% (από 31,506 τ.μ. σε 40,254 τ.μ.).

Στην αστική περιοχή οι άδειες αυξήθηκαν κατά 53,9% (από 78 σε 120). Επίσης η αξία αυξήθηκε κατά 31,1% (από 18,37 εκατ. ευρώ σε 24,07 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν αυξήθηκε κατά 32,9% (από 18,031 τ.μ. σε 23,967 τ.μ.).

Αμμόχωστος: Λιγότερα, μικρότερα και πιο χαμηλής αξίας κτίρια

Στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου οι άδειες οικοδομής οι οποίες εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο είναι μειωμένες κατά 4,3% σε σύγκριση με πέρσι (από 70 σε 67). Μάλιστα η αξία των νέων αδειών είναι μειωμένη κατά 42,3% (από 26,16 εκατ. ευρώ σε 15,10 εκατ. ευρώ), ενώ και το εμβαδόν είναι μειωμένο κατά 38,2% (από 18,108 τ.μ. σε 11,192 τ.μ.).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά παραμένει σε ύφεση, αλλά και ότι τα νέα κτίρια είναι μικρότερα και πιο χαμηλής αξίας.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την Αμμόχωστο είναι συγκεντρωτικά, αφού δεν υπάρχει αστική περιοχή.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Οι υψηλές τιμές στρέφουν τη ζήτηση στα διαμερίσματα

Οι υψηλές τιμές των ακινήτων σε συνάρτηση με τα μειωμένα εισοδήματα των νοικοκυριών, στρέφουν τη ζήτηση στα διαμερίσματα παρά τις μονοκατοικίες και τις διπλοκατοικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, με τις άδειες οικοδομής οι οποίες εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο αναμένεται να ανεγερθούν συνολικά 1.739 οικιστικές μονάδες, σε σύγκριση με 1.374 την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 26,6%).

Ανά είδος οι άδειες για μονοκατοικίες μειώθηκαν κατά 6,5% (από 666 σε 623), ενώ οι άδειες για διπλοκατοικίες μειώθηκαν κατά 10,7% (από 253 σε    226). Αντίθετα, οι οικιστικές μονάδες σε πολυκατοικίες αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 106,3% (από 413 σε 852). Επίσης οι άδειες για οικιστικές μονάδες σε μεικτές πολυκατοικίες μειώθηκαν κατά 9,5% (από 42 σε 38).

Στη Λευκωσία με τις άδειες οι οποίες εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο αναμένεται να ανεγερθούν 539 οικιστικές μονάδες, σε σύγκριση με 498 πέρσι (+8,2%). Στην αστική περιοχή αυξήθηκαν κατά 12,8% (από 383 σε 432), ενώ στην αγροτική μειώθηκαν κατά 7% (από 115 σε 107).

Στη Λεμεσό αυξήθηκαν κατά 49,5% (από 481 σε 719). Στην αστική περιοχή αυξήθηκαν κατά 72,5% (από 353 σε 609), ενώ στην αγροτική μειώθηκαν κατά 14,1% (από 128 σε 110).

Στην Λάρνακα αυξήθηκαν κατά 23,2% (από 220 σε 271). Στην αστική περιοχή αυξήθηκαν κατά 89,6% (από 106 σε 201), ενώ στην αγροτική μειώθηκαν κατά 38,6% (από 114 σε 70).

Στην Πάφο αυξήθηκαν κατά 58,9% (από 112 σε 178). Στην αστική περιοχή αυξήθηκαν κατά 33,3% (από 84 σε 112), ενώ στην αγροτική αυξήθηκαν κατά 135,7% (από 28 σε 66).

Στην Αμμόχωστο μειώθηκαν κατά 49,2% (από 63 σε 32).