Τεράστιος όγκος εργασίας έχει συσωρευθεί στο τμήμα κτηματολογίου και σε πιο μικρή εμβέλεια στο τμήμα πολεοδομίας και γίνεται προσπάθεια περιορισμού του. Συγκεκριμένα με υπερωρίες αλλά και με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με αγορά υπηρεσιών από το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο όγκος εργασίας περιλαμβάνει έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, οριοθετήσεις, παροχή διόδων, με τους πολίτες να παραμένουν γαντζωμένοι στην γραφειοκρατία.

Ο προϋπολογισμός του τμήματος κτηματολογίου για το ερχόμενο έτος περιλαμβάνει κονδύλια συνολικού ύψους €700.000 για την υπερωριακή απασχόληση κτηματολογικών υπαλλήλων που εργάζονται σε καθυστερημένες υποθέσεις. Το συγκεκριμένο κονδύλι χωρίζεται σε €500.000, το οποίο θα καλύψει την υπερωριακή αμοιβή των υπαλλήλων που θα εργαστούν για τη συμπλήρωση των καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν σε όλους τους κλάδους του τμήματος. Ενώ τα υπόλοιπα €200.000 θα καταβληθούν ως επίδομα υπερωριακής απασχόλησης στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που βοηθά τους κτηματολόγους, τους χωρομέτρες και τους σχεδιαστές που εργάζονται υπερωριακά στα διάφορα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για τη διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων που αφορούν, κυρίως, υποθέσεις έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και χωρομετρικές εργασίες.

Το ποσό για την αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες χωρομέτρες για τη διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων του Τμήματος ανέρχεται στις 450 χιλιάδες ευρώ.

Όσον αφορά το τμήμα πολεοδομίας, προβλέπεται το συνολικό ποσό των €250.000, το οποίο θα καλύψει την αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος που θα εργαστούν, κυρίως, για τη μελέτη και την έκδοση πολεοδομικών αδειών.

 

Σ