Η Κτηνιατρική Σχολή θα συμβάλει στην έρευνα και στην ενιαία υγεία

  • Αρχίζει τη λειτουργία της τον Σεπτέμβρη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Συνεργασία µε ιδιωτικές µονάδες, φάρµες αγελάδων και αιγοπροβάτων, αλλά και κάποιες κτηνιατρικές κλινικές στις οποίες θα εκπαιδεύονται οι φοιτητές 

Του Μανόλη Σόβολου

Το πρώτο πρόγραµµα Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) αρχίζει στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και εξασφαλίζει την αναγνώριση του τίτλου από όλες τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και παγκόσµια. Το πρόγραµµα είναι πενταετές (300 ECTS) και θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Η φιλοσοφία του προγράµµατος βασίστηκε στο επιτυχηµένο µοντέλο της Ιατρικής Σχολής, ενώ η δοµή του στηρίζεται στη έννοια της «Ενιαίας Υγείας – One Health», η οποία καθορίζει ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεµένη µε την υγεία των ζώων σε ένα υγιές και βιώσιµο περιβάλλον.

H ∆ιεθνής Συµβουλευτική Επιτροπή της Κτηνιατρικής Σχολής, που περιλαµβάνει κορυφαίους ακαδηµαϊκούς από Κτηνιατρικές Σχολές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Ισραήλ, σε συνδυασµό µε το εγνωσµένου κύρους ακαδηµαϊκό και κλινικό προσωπικό από την Κύπρο και το εξωτερικό, διασφαλίζουν την παροχή µιας άριστης ποιότητας επιστηµονικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, µε πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος φοίτησης.

Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραµµα, επεσήµανε ο κ. Μαλάς, που ευελπιστεί να προσελκύσει φοιτητές από τις χώρες που προσελκύει και η Ιατρική Σχολή. «Συνεργαζόµαστε µε κρατικούς φορείς όπως το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µε τους οποίους έχουµε υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας. Συνεργαζόµαστε και µε ιδιωτικές µονάδες, φάρµες αγελάδων και αιγοπροβάτων, στις οποίες θα εκπαιδεύονται οι φοιτητές, καθώς βεβαίως και κάποιες κτηνιατρικές κλινικές. Έχουµε δηµιουργήσει συνέργειες και µε τον δηµόσιο και µε τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες θα συµπληρώσουν τις υποδοµές που ήδη υπάρχουν και θα δηµιουργηθούν. Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας θα κάνει µια επένδυση 30 εκατοµµυρίων ευρώ, για τη δηµιουργία επιπρόσθετων υποδοµών, οι οποίες θα υποστηρίξουν την Κτηνιατρική Σχολή, αλλά και την υπάρχουσα Ιατρική Σχολή».

Άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεµένα

Η περιπέτεια µε την COVID-19, τόνισε κ. Μαλάς, έχει αναδείξει ότι η υγεία των ζώων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Το «One Health – Ενιαία Υγεία» έχει αυτόν τον τριαδικό χαρακτήρα. Άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. «Οι ιώσεις είναι ένα παράδειγµα, έχουµε όµως πιο άµεσα παραδείγµατα. Καταναλώνουµε πολλά ζωικά προϊόντα, όπως γάλα και κρέας. Είναι σηµαντικό αυτά τα προϊόντα να είναι ποιοτικά. Όµως δεν είναι µόνο σηµαντικός ο τρόπος µε τον οποίο φυλάσσονται, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο παράγονται».

Ανέφερε ότι στην Κύπρο έχουµε σχετικά κακής ποιότητας γάλα, το οποίο ο κόσµος δεν γνωρίζει. «Το γάλα παράγεται από µονάδες που δεν έχουν καλή υγιεινή. Τα ζώα είναι στοιβαγµένα σε περιορισµένους χώρους, µε υψηλό µικροβιολογικό φορτίο. Αυτό βεβαίως µπορείς να το βελτιώσεις ή να το καταστρέψεις µε την επεξεργασία του γάλακτος. Η παραγωγή χαλλουµιού απαιτεί υψηλές θερµοκρασίες. Όµως υπάρχουν άλλα πράγµατα µέσα στο γάλα. Μαθαίνουµε ότι υπάρχει και γενετικό υλικό που µεταφέρεται από τα ζώα στον άνθρωπο».

Είναι σηµαντικό εποµένως να µελετήσουµε και τον τρόπο που παράγουµε το γάλα, ώστε να το βελτιώσουµε. «Όχι µόνο για την υγεία του ανθρώπου, αλλά και για την ίδια του την εµπορευσιµότητα. Το κυπριακό γάλα δεν µπορεί να φτιάξει ποιοτικό τυρί, εκτός από χαλλούµι».

Το σηµαντικό είναι το γάλα να έχει χαµηλό µικροβιολογικό φορτίο. Για να έχει χαµηλό µικροβιολογικό φορτίο πρέπει οι µονάδες παραγωγής γάλακτος να αλλάξουν άρδην τον τρόπο µε τον οποίο φτιάχνονται και την τοποθεσία τους. «Παρουσίασα ένα χάρτη µε την κατανοµή όλων των κτηνοτροφικών µονάδων. Οι µονάδες που βρίσκονται στις περιοχές Λευκωσίας και Λάρνακας βρίσκονται σε περιοχές µε τις χειρότερες κλιµατολογικές συνθήκες. Πρέπει να φύγουν όλα από κει και να µεταφερθούν στις παρυφές των δασών. Όπου έχει χαµηλότερη υγρασία, µεγαλύτερη διασπορά και βεβαίως µεγαλύτερες εκτάσεις».

Χρειάζεται ένα εθνικό πρόγραµµα πλήρους µετατόπισης όλων των µονάδων, τόνισε ο κ. Μαλάς. Εάν τα ζώα φύγουν από τις περιοχές που βρίσκονται σήµερα και είναι διάσπαρτα στις παρυφές των δασών, δεν θα υπάρχει η συµφόρηση και η παραγωγή των αποβλήτων. Το µικροβιολογικό φορτίο θα πέσει άµεσα, διότι τα ζώα θα ζουν σε συνθήκες όπου δεν θα είναι µέσα σε λάσπες, θα είναι στεγασµένα, κάθε ζώο θα έχει µεγάλη επιφάνεια να µπορεί να διακινείται, θα στεγνώνει. Θα είναι µια πράσινη ανάπτυξη, θα είναι µια οικολογική ανάπτυξη, θα δοθεί η ευκαιρία ακόµη να πάµε σε φάρµες χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών». Η Κύπρος έχει το πλεονέκτηµα, ως νησί, να µην προσβάλλεται από ζωονόσους. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτηµα, δεν το έχουµε αξιοποιήσει.

Για τη συµβίωση ζώων και ανθρώπων ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι «αν συµβιώνεις µε ζώα, πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για κάποιες µεταδοτικές ασθένειες, αλλά υπάρχουν τρόποι να αντιµετωπιστούν αυτά τα πράγµατα. Να γίνονται συνεχώς έλεγχοι, έτσι ώστε οτιδήποτε είναι µεταδοτικό να το αντιµετωπίζουµε. Στις κτηνοτροφικές µονάδες έχουµε εντοπίσει κάποια παράσιτα, τα οποία είναι ζωονόσοι, µεταφέρονται στον άνθρωπο και είναι υψηλά τα ποσοστά. Όταν βελτιώσουµε την ποιότητα της υγείας των παραγωγικών ζώων θα βελτιωθεί και η υγεία στον άνθρωπο».

Ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, κ. ∆ηµήτρης Επαµεινώνδας, επεσήµανε ότι «η Κτηνιατρική Σχολή θα καλύψει ένα µεγάλο κενό που υπάρχει, ιδιαίτερα στην έρευνα για τα παραγωγικά, αλλά και για τα µικρά ζώα. Μέχρι τώρα αυτή η έρευνα καλύπτεται σε κάποια σηµεία από το ΤΕΠΑΚ και εξωτερικά από άλλα πανεπιστήµια. Θα βοηθήσει στην επιστηµοσύνη και στην ασφάλεια στο επαγγελµατικό γίγνεσθαι. Μόνο καλό µπορεί να φέρει η ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής».

Ο κ. Επαµεινώνδας τόνισε ότι η συµβίωση των ανθρώπων και των ζώων στο αστικό περιβάλλον επηρεάζει πολλούς παράγοντες και πρέπει να αντιµετωπίζονται ως µέλη της οικογένειας. Ανάλογη πρέπει να είναι και η συµπεριφορά των κηδεµόνων των ζώων σε ό,τι αφορά την ιατροφαρµακευτική φροντίδα και την αποφυγή κακοποίησής τους. Η υγεία είναι ενιαία, όπως προωθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι πρέπει να αντιµετωπίζονται η συνύπαρξη ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος. Επιπλέον, ανέφερε ότι είναι σηµαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα ο υπερπληθυσµός, η παγκόσµια επισιτιστική κρίση και η αντιµετώπισή τους.

Malas Kirio Thema

Χρειαζόµαστε έρευνα και ποιοτικά προγράµµατα

Στη συνοµιλία µας ο Κοσµήτορας της Κτηνιατρικής Σχολής, κ. Σταύρος Μαλάς, αναφέρθηκε στους λόγους της ίδρυσης της Σχολής και στις προκλήσεις:

«Η δηµιουργία της Κτηνιατρικής Σχολής εντάσσεται µέσα στον ευρύτερο σχεδιασµό του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας για να παρέχει ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση κατέχει το 8% του ΑΕΠ και ανεβαίνει σιγά-σιγά στο 11%. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την παροχή ποιοτικών προγραµµάτων, διεθνώς αναγνωρισµένων.

 Επίσης, χρειαζόµαστε µια Κτηνιατρική Σχολή για να ενισχυθεί και ν’ αναβαθµιστεί η ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας των ζώων. Επιπλέον, χρειαζόµαστε σηµαντικές παρεµβάσεις στον τοµέα της έρευνας. Ειδικά στην κτηνοτροφία είναι σηµαντικό λόγω και της παραγωγής χαλλουµιού. Αν δεν έχεις έρευνα ως το βασικό επιστύλιο της πολιτικής δεν θα πάρεις τις σωστές αποφάσεις, εξού και η υπόθεση µε το χαλλούµι.

Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθούν κλινικές υποδοµές φροντίδας ζώων, µικρό νοσοκοµείο φροντίδας ζώων, το οποίο θα συµπληρώσει τις υπάρχουσες δοµές».

Η κατάρτιση πολιτικής στην κτηνοτροφία στερείται επιστηµονικού υπόβαθρου

Ο κ. Μαλάς επισημαίνει ότι η κτη­νιατρική σχολή, μέσα από τα προ­γράμματα έρευνας, θα δώσει τη δυ­νατότητα στην κυβέρνηση να πάρει τις ορθές αποφάσεις για τον τομέα της κτηνοτροφίας. «Δυστυχώς, η κα­τάρτιση πολιτικής στον τομέα αυτό στερείται επιστημονικού υπόβαθρου. Δεν υπάρχει μια ολιστική προσέγγι­ση στη γεωργοκτηνοτροφία. Το πρό­γραμμα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια χρυσή ευκαιρία για την Κύπρο να αναδιαμορφώσει πλή­ρως τον τομέα της κτηνοτροφίας. Το ανέδειξα το 2017, όταν διεκδικούσα την προεδρία και είχα ένα ολιστικό πρόγραμμα όσον αφορά τη γεωργο­κτηνοτροφία».

«Τα προγράμματα της Ιατρικής και της Κτηνιατρικής σ’ όλες τις κοι­νωνίες έχουν υψηλή αναγνωρισιμό­τητα. Οι νέοι που θα αποφοιτούν από τα κυπριακά πανεπιστήμια και θα πηγαίνουν στις χώρες τους να δρα­στηριοποιηθούν είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές -έτσι τους αποκαλώ, για­τί περί πρεσβευτών πρόκειται. «Πολ­λές φορές ρωτάμε έναν γιατρό, “πού τέλειωσες, σε ποιο πανεπιστήμιο”»; Και νιώθουμε ότι επειδή είναι κα­λός γιατρός, αυτό αντικατοπτρίζεται και στο πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται. Άρα είναι κάτι σημαντι­κό για τη χώρα μας, τη μικρή Κύπρο, γιατί αναδεικνύεται η ποιότητα της εκπαίδευσής μας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με ποιοτικά προ­γράμματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής και άλλα προγράμματα».

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.