Άρχισαν οι εκποιήσεις χωραφιών από τις τράπεζες για χρέη

Εκποιούνται χωράφια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Μεγάλος αριθμός τεμαχίων έχει συγκεντρωθεί στις τράπεζες μετά που παραχωρήθηκαν από τους ιδιοκτήτες με στόχο την διαγραφή των χρεών τους.

Για τις εκποιήσεις που είναι προγραμματισμένες σε όλες τις επαρχίες οι τιμές ποικίλλουν.

Στα ακριβά τεμάχια συγκαταλέγεται χωράφι στην περιοχή Νήσου που βγαίνει σε εκποίηση από την Gordian στην τιμή του 1.6 εκατομμυρίου ευρώ, και άλλο χωράφι στην Πηγαίνεια στην τιμή των €322.000.

Σε πιο χαμηλές τιμές είναι χωράφι στον Πάνω Πύργο που βγαίνει σε εκποίηση από την Ελληνική στην τιμή των €23.200 και χωράφι στην Κλήρου που εκποιείται από την Gordian στην τιμή των €85.000.