Κύπρος-Ελλάδα πρωταθλήτριες στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ε.Ε.

Έχουν 21,1% και 37,4% αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 2,9%

Κύπρος και Ελλάδα είναι πρωταθλήτριες στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη, διατηρώντας μάλιστα πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό 37,4%, ενώ η Κύπρος ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 21,1%. Ενδεικτικό της απόστασης που υπάρχει με τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι η τρίτη στη σειρά Πορτογαλία έχει ποσοστό 8,3%. Μάλιστα στις περισσότερες χώρες το ποσοστό είναι μικρότερο από 5%, ενώ ο μέσος όρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ είναι 2,9%. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΕΑΤ, τα οποία αφορούν το τρίτο τρίμηνο του 2019, περιλαμβάνουν μόνο τις συστηματικές τράπεζες, οι οποίες εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Αρχή, δηλαδή την Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική και RCB. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται οι υπόλοιπες τράπεζες, στις οποίες υπάρχουν άλλα 4 δισ. ευρώ περίπου μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά ούτε οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, στις οποίες υπάρχουν άλλα 10 δισ. ευρώ. Δηλαδή συνολικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο ανέρχονται στα 20 δισ. ευρώ περίπου.

Στα επείγοντα 5,3 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΤ, το σύνολο των δανείων στις κυπριακές συστηματικές τράπεζες είναι 29,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,2 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα. Αυτό σημαίνει ότι για να μειωθεί το ποσοστό της Κύπρου (21.1%) στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕΑΤ (2,9%), πρέπει να φύγουν ακόμη 5,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, εκτός εάν τα υπό αναφορά δάνεια πουληθούν σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, όπως έγινε στο παρελθόν. Ενδεικτικό της χρονοβόρας διαδικασίας η οποία απαιτείται, είναι ότι τα τελευταία δύο τρίμηνα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις συστημικές τράπεζες μειώθηκαν κατά μόλις 0,8 δισ. ευρώ (από 6,9 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο σε 6,2 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο). Σημειώνεται επίσης ότι οι προβλέψεις των τραπεζών για τα πιο πάνω δάνεια ανέρχονται μόλις στο 47,1%, ποσοστό το οποίο είναι ελαφρώς πιο υψηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (44,6%), αλλά ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τον όγκο του προβλήματος στην Κύπρο. Ακόμη, σημειώνεται ότι η πώληση δανείων αποτελεί μεν βραχυπρόθεσμη λύση για τις τράπεζες, αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα στην πραγματική οικονομία.

«Αγκάθι» τα δάνεια των ντιβέλοπερ

Εν τω μεταξύ τα στοιχεία της ΕΑΤ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο «αγκάθι» είναι τα δάνεια των ντιβέλοπερ. Συγκεκριμένα, στις κατασκευές το σύνολο των δανείων στις συστημικές τράπεζες ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,6 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα. Το ποσοστό των ΜΕΔ ανέρχεται στο 63,1% και είναι το πιο υψηλό στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι 14,4%. Επίσης, στις δραστηριότητες ακινήτων το σύνολο των δανείων ανέρχεται στα 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 0,7 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα. Το ποσοστό των ΜΕΔ ανέρχεται στο 26,1% και είναι από τα πιο υψηλά στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι 3,4%. Κωνσταντίνος Ζαχαρίου