Κύπρος: Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – laptop (Έντυπα – Βεβαιώσεις)

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών, ανακοινώνει ότι, παραχωρείται χορηγία €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ), και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, των οποίων οι οικογένειες των οποίων λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για τη διαδικασία στον Λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Ιωάννη Ιωάννου στο τηλέφωνο 22800667 και για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο 22306030 και ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά.

 

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Εγκύκλιος – Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων – Λυκείων icon ie 07/02/2020
Βεβαίωση Δικαιούχου icon acrobat 07/02/2020
Βεβαίωση Φοίτησης στη Β’ τάξη ή Προπαρασκευαστική τάξη icon acrobat 07/02/2020
Βεβαίωση συμβατότητας υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές icon acrobat 07/02/2020
Βεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικού υπολογιστή icon acrobat 07/02/2020