Ελεγκτική Υπηρεσία: Κίνδυνοι για το περιβάλλον, αλλά και τη δημόσια υγεία

Κραυγαλέες παρατυπίες Ιεράς Μονής σε περιοχή Natura με κυβερνητικές πλάτες

 

Κραυγαλέες παρατυπίες Ιεράς Μονής σε περιοχή Natura, αλλά και αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους των κυβερνητικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καταγράφει νέα έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Η υπόθεση αφορά την παράνομη κατασκευή και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, με αποθήκη και κατοικία, σε αγρόκτημα που ανήκει στην Ιερά Μονή Κύκκου, εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου (Γκρεμοί του Χανουτάρη). Μάλιστα στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι εκτός από τους σοβαρούς κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν για το περιβάλλον, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία αφού «η υπό αναφορά μονάδα δεν φέρει ακόμα κωδικό εκμετάλλευσης και άρα τα ζώα που βρίσκονται σε αυτή δεν έχουν σημανθεί, κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα», προστίθεται «ο ακριβής αριθμός των ζώων της μονάδας δεν είναι γνωστός, ούτε είναι δυνατή η παρακολούθησή της από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ακόμα και σε σχέση με τυχόν ασθένειες».

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελεγκτική Υπηρεσία πραγματοποίησε έρευνα, μετά από καταγγελία μη κυβερνητικών οργανώσεων στην οποία διαπιστώθηκε ότι:

• Έχουν ανεγερθεί παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά στην τοποθεσία «Σαουρής» της υπό αναφορά περιοχής, όπου φιλοξενείται πολύ μεγάλος αριθμός ζώων.

• Διαπιστώθηκε αδυναμία του κράτους (ιδιαίτερα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Επάρχου Πάφου) να αντιδράσει έγκαιρα και αποτελεσματικά στην άρση μιας έκδηλης παρανομίας.

• Παρ’ όλο που τα περισσότερα εμπλεκόμενα Τμήματα, ιδιαίτερα εκείνα με τον σημαντικότερο ρόλο ως προς την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας), αναγνωρίζουν τις πολύ σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό αναφορά παράνομου κτηνοτροφικού υποστατικού, «κανένα δεν προέβη στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τερματισμό της παρανομίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος». Αντίθετα το Τμήμα Δασών το οποίο αρχικά παραδέχθηκε τις σοβαρές επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα, στη συνέχεια άλλαξε τη θέση του και ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν καθόλου επιπτώσεις.

• Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρέλειψαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες δίωξης του ιδιοκτήτη, παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της παράνομης κτηνοτροφικής μονάδας «ελλοχεύει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, εφόσον κανένας αρμόδιος φορέας δεν ελέγχει, ούτε τον ζωικό της πληθυσμό, ούτε τη διοχέτευση των προϊόντων της στην αγορά».

Η απόφαση του Υπουργικού και η κρατική επιδότηση

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο παρενέβη με τρόπο ο οποίος αντιβαίνει στους σχετικούς κανονισμούς, ζητώντας από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων επανεξέταση του θέματος. Σημειώνεται μάλιστα ότι το Υπουργικό έκανε και υποδείξεις προς το Συμβούλιο σε σχέση με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, αναφέρεται ότι δόθηκε κρατική επιδότηση στον κτηνοτρόφο για χρήση γης για βόσκηση, παρ’ ότι «το Τμήμα Δασών γνώριζε ότι τα εν λόγω κτηνοτροφικά υποστατικά δεν είναι αδειοδοτημένα».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου