Λάρνακα: Αρχίζουν τα έργα για τον Οικολογικό Περίπατο των Αλυκών


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


  • Το πρώτο βήµα για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Αλυκής Λάρνακας, όπως αναλογεί σ’ ένα φυσικό θησαυρό αυτής της εµβέλειας, θέλουν να κάνουν το 2022 ο ∆ήµος Λάρνακας και η τοπική Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Ειδικά αυτή την περίοδο, µε την παρουσία των φλαµίνγκο, οι Αλυκές παρουσιάζουν µια εικόνα απίστευτης φυσικής καλλονής, την οποία δύσκολα συναντά κανείς σε άλλο µέρος στην Κύπρο.
  • Το 2022 αρχίζει η πρώτη φάση των έργων αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του Μονοπατιού της Φύσης. Ελπίδα του ∆ήµου Λάρνακας και της ΕΤΑΠ Λάρνακας είναι από κει και πέρα το κράτος να τηρήσει τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του για δηµιουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου και υλοποίηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου των Αλυκών.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια επίκειται ουσιαστική αναβάθµιση στην περιοχή των Αλυκών µε την έγκριση κονδυλίου από τον ∆ήµο Λάρνακας για την έναρξη βελτιωτικών έργων στο Μονοπάτι της Φύσης. 

Του Τάσου Περδίου

Το κονδύλι, ύψους 273.700 ευρώ, εντάχθηκε ήδη στον αναπτυξιακό προϋπολογισµό του ∆ήµου Λάρνακας για το 2022 και, όπως πληροφορούµαστε, σε αυτό θα προστεθεί κονδύλι από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας που ανέθεσε και τη σχετική µελέτη σε ιδιώτες µελετητές. Πέραν τούτων, θα αναζητηθεί και η συνδροµή του ιδιωτικού τοµέα για να µπορέσουν να υλοποιηθούν οι αισθητικές και λειτουργικές παρεµβάσεις που εκπόνησε αρχιτεκτονικός οίκος µε ειδίκευση στην τοπιοτέχνηση εξωτερικών χώρων.

Η σχετική µελέτη προνοεί σχετικά ήπιες παρεµβάσεις, οι οποίες όµως θα δώσουν άλλη πνοή στην περιοχή του υγροβιότοπου και στη σχέση του ανθρώπου µε τον σπουδαιότερο βιότοπο της Κύπρου. Τα σχέδια περιλαµβάνουν βελτίωση του µονοπατιού, προσθήκη ξύλινων πεζογεφυρών για διευκόλυνση από συγκεκριµένες εισόδους, κατασκευή πλατφόρµας προσβάσιµης για ΑμεΑ, αξιοποίηση του σηµείου µε τα πέτρινα σκαλοπάτια και δηµιουργία σηµείου ενηµέρωσης, κατασκευή πτηνοπαρατηρητηρίου, οριοθέτηση σηµείων στάθµευσης, προσθήκη ενηµερωτικών πινακίδων και οµοιόµορφων παγκακίων και καλάθων, φύτευση ενδηµικών φυτών κ.α.

Ερωτηθείς σχετικά, ο δήµαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε ότι οι εργασίες δεν σχετίζονται µε το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο των Αλυκών, το οποίο είναι ευθύνη του Τµήµατος Περιβάλλοντος, αλλά στοχεύουν σε ήπιες επεµβάσεις.  Όπως προαναφέραµε, το σχέδιο έχει οριστικοποιηθεί µαζί µε τη σχετική κοστολόγηση και τα έργα θα εκτελούνται σταδιακά ανάλογα µε τις εγκρίσεις από το Τµήµα Περιβάλλοντος και φυσικά τα οικονοµικά δεδοµένα. Η αρχή θα γίνει πάντως σίγουρα το 2022.

Σε αντίθεση µε τις βελτιωτικές πινελιές στο Μονοπάτι της Φύσης που προωθούνται άµεσα από το ∆ήµο και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, το ίδιο δεν µπορεί δυστυχώς να λεχθεί για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης του συµπλέγµατος των Αλυκών. Αν και αυτό αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο έργο ολοκληρωµένης ανάδειξης και αξιοποίησης του πλούτου, που λέγεται «Αλυκή Λάρνακας», εντούτοις παραµένει χαµένο στη γραφειοκρατία.

Ο ∆ήµος Λάρνακας βρίσκεται ακόµα στην αναµονή για ενηµέρωση από το Τµήµα Περιβάλλοντος, που είναι η αρµόδια Αρχή, για να γνωρίζει πότε θα µπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες για ένα έργο το οποίο θεωρείται υψηλής προτεραιότητας για την πόλη, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου ανάδειξης και αξιοποίησης του συµπλέγµατος των Αλυκών.

Ως γνωστό, ο ∆ήµος Λάρνακας και το Τµήµα Περιβάλλοντος αποφάσισαν τη µετακίνηση του Κέντρου από την περιοχή του τεµένους Χαλά Σουλτάν, όπου χωροθετείτο αρχικά, στο χώρο της Στέγης Αγίου Χαραλάµπους (πρώην λεπροκοµείο) επί της λεωφόρου Φανερωµένης. Εδώ και ένα χρόνο περίπου διεξάγονται οι εργασίες προσαρµογής των σχεδίων στη νέα τοποθεσία µε χωροµετρική εργασία, µε την οποία θα καθοριστεί και θα αποτυπωθεί πόση έκταση χρειάζεται ακριβώς για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους χώρους στάθµευσης.

Ο ∆ήµος Λάρνακας φιλοδοξεί να έχει στη διάθεσή του το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Αλυκών µέσα στο 2023, ωστόσο µε την καθυστέρηση που παρατηρείται αυτό φαντάζει δύσκολο. Το έργο µπήκε ξανά στις ράγες µετά από περισσότερο από µια δεκαετία στασιµότητας, αφού είναι πρότζεκτ που είχε ωριµάσει από το 2009, αλλά έµεινε απραγµατοποίητο για οικονοµικούς λόγους.

Το επόµενο στάδιο είναι οι διαδικασίες προσφορών, µε τα κονδύλια να εξασφαλίζονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και συγκεκριµένα από ταµείο για την ανάδειξη προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Νατούρα.

Το θέµα όµως σε αυτό το στάδιο είναι να ξεφύγει η διαδικασία από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας για να µπορέσει να περάσει στο επόµενο και πιο ουσιαστικό στάδιο, για το οποίο όµως δεν µπορεί να λεχθεί οτιδήποτε µε βεβαιότητα στο παρόν στάδιο, όπως ανέφερε στη «Χ» αρµόδια πηγή από τον ∆ήµο Λάρνακας.

Ενδεικτικό της αδυναµίας του κράτους να αξιοποιήσει για δηµόσιο όφελος ένα φυσικό πλούτο που θα ζήλευαν πολλές χώρες είναι το γεγονός ότι η υλοποίηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου των Αλυκών εκκρεµεί εδώ και 25 χρόνια. Η µεγάλη Αλυκή Λάρνακας έχει συµπεριληφθεί στον Κατάλογo RAMSAR ως 1081ος υγροβιότοπος διεθνούς σηµασίας, ενώ το σύµπλεγµα των Αλυκών Λάρνακας έχει συµπεριληφθεί στο ∆ίκτυο Φύση 2000.  Η τεράστια περιβαλλοντική αξία συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην πανίδα, στην οποία συγκαταλέγονται είδη τα οποία είναι τόσο ενδηµικά όσο και µεταναστευτικά. Το πιο γνωστό πτηνό που διαχειµάζει στις Αλυκές Λάρνακας είναι το Φλαµίνγκο (Phoenicopterus Rubber), είδος το οποίο προστατεύεται από διεθνείς νοµοθεσίες.

Η περιοχή έχει έκταση 1.000 εκτάρια και κατέχει το 30% περίπου της έκτασης του ∆ήµου Λάρνακας. Τα 670 εκτάρια καλύπτονται από νερό και τα 300 περιλαµβάνουν αλοφυτικούς θάµνους.

Από το 1997 εκκρεμεί η υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Αλυκών!

Το 1997 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το «Πρόγραµµα Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Αλυκών Λάρνακας», αναθέτοντας την ευθύνη υλοποίησης στο Τµήµα Περιβάλλοντος.

Για τη µεγάλη Αλυκή, όπου συναντώνται τα περισσότερα φλαµίνγκο, το Πρόγραµµα περιλάµβανε ανάµεσα σε άλλα τη δηµιουργία Κέντρου Πληροφοριών και ∆ιαχείρισης, τη γενική αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου, δίκτυο µονοπατιών της φύσης, υποδοµές για ποδηλασία και για ΑµεΑ, ισόρροπη κατανοµή παιδότοπων µε εξοπλισµό, περιοχές αθλητικών διευκολύνσεων που να απευθύνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένου και γηπέδων αντισφαίρισης, ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας κ.λπ.

Το 2015 ανατέθηκε από το Τµήµα Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήµιο Πατρών η αναθεώρηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής. Η µελέτη ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2016, αλλά επί της ουσίας µέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί πολύ λίγα από όσα προτείνονται.

Τα περισσότερα έργα, όπως υποστηρίζει το Τµήµα Περιβάλλοντος, θα υλοποιηθούν µέχρι το 2023 και αφορούν στη δηµιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου (Πάρκο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Ενηµέρωσης), τη µελέτη για δυνατότητα δηµιουργίας κυκλικού µονοπατιού γύρω από τη Μεγάλη Αλυκή και περίφραξη οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών (ακακία) και σταδιακή αποκατάσταση µε φύτευση αυτοφυών ειδών (κυρίως µέρικους και παλλούρες).

Όλα αυτά όµως µένει ν’ αποδειχθούν στην πράξη και το κράτος ν’ αναλάβει εµπράκτως τις ευθύνες του, ούτως ώστε οι Αλυκές να αναδειχθούν επιτέλους σε όλο τους το φυσικό µεγαλείο προς την κοινωνία και ταυτόχρονα ν’ αποτελέσουν ένα ισχυρό χαρτί για την τουριστική βιοµηχανία της πόλης και του τόπου γενικότερα.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.