Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 36 χιλιάδων 200 ευρώ εξέδωσε η Αστυνομία στη Λάρνακα για υποθέσεις αδήλωτης εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενήργησαν ελέγχους σε δύο μπαρ-εστιατόρια, μία ταβέρνα και ένα ταχυφαγείο.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν να εργάζονται στο ένα μπαρ-εστιατόριο 13 πρόσωπα και έγιναν οκτώ καταγγελίες για αδήλωτη εργασία, με τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου να εκδίδουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 28 χιλιάδων ευρώ.

Στο δεύτερο μπαρ-εστιατόριο εντοπίστηκαν να εργάζονται δύο πρόσωπα, έγιναν δύο καταγγελίες για αδήλωτη εργασία και εκδόθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7 χιλιάδων ευρώ.

Στο ταχυφαγείο εντοπίστηκαν να εργάζονται δύο άτομα, έγιναν δύο καταγγελίες για αδήλωτη εργασία και εκδόθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1,200 ευρώ.

Επίσης κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε ταβέρνα εντοπίστηκαν να εργάζονται δυο άτομα ωστόσο δεν προέκυψε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας οι συντονισμένες δράσεις της Δύναμης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου συνεχίζονται, με σκοπό την πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.