Λάρνακα: Η µεταµόρφωση των πλατειών Ακρόπολης και Αλκής

Προς πλήρη αναµόρφωση βαίνει το πιο κεντρικό σηµείο της Λάρνακας µέσα από το σχεδιασµό ριζικής ανάπλασης της πλατείας Ακρόπολης και της πλατείας Αλκής.

Η µεν πλατεία Ακρόπολης είναι για τη Λάρνακα ό,τι σηµαίνει η πλατεία Οµονοίας για την Αθήνα -ο κόµβος που ορίζει το κέντρο της πόλης, σηµείο αναφοράς για το κέντρο της Λάρνακας. Η δε πλατεία Αλκής ακριβώς δίπλα κουβαλά µεγάλη ιστορία της πόλης, αφού φιλοξενεί το µνηµείο της θυσίας των τεσσάρων ηρώων του Αϊ-Γιάννη, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από πραξικοπηµατίες στην περιοχή την ηµέρα της προδοσίας, την ώρα που διαδήλωναν υπέρ της δηµοκρατίας και της νοµιµότητας. Παρουσιάζουµε δίπλα τα προκαταρκτικά σχέδια της πλήρους αναβάθµισης της πιο κεντρικής περιοχής της Λάρνακας.

Και οι δύο πλατειακοί χώροι “φωνάζουν” εδώ και πολλά χρόνια ότι χρειάζονται εκσυγχρονισµό και τώρα πλησιάζει αυτή η στιγµή. Σήµερα αποκαλύπτουµε φωτογραφίες της κεντρικής ιδέας του σχεδιασµού, όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Στις 19 Απριλίου 2021 ο ∆ήµος Λάρνακας υπέγραψε τα συµβόλαια για την ετοιµασία της µελέτης για το έργο, την οποία ανέλαβε o οίκος A.F. Modinos and S.A. Vrahimis Architects and Engineers. Σύµφωνα µε το συµβόλαιο, η µελέτη για το έργο περιλαµβάνει εκτός της πλατείας Ακροπόλεως και της πλατείας Αλκής και τµήµατα των οδών Ερµού, Κωνσταντίνου Καλογερά, Γλάδστωνος, Λουκή Ακρίτα και Ορφέως.

 

Larnakaplateia2

Το συµβόλαιο προβλέπει ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων τον Μάιο του 2023 οπόταν και αναµένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισµός του κατασκευαστικού συµβολαίου.

Οι πλατείες ενοποιούνται σε έναν ενιαίο πλατειακό χώρο

Στόχος είναι η αισθητική, λειτουργική και ποιοτική αναβάθµιση και ενοποίηση των δύο ιστορικών πλατειών εξασφαλίζοντας την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων, παρέχοντας παράλληλα τις αναγκαίες διευκολύνσεις των ατόµων µε αναπηρία.

Η µελέτη ανάπλασης θα περιλαµβάνει την πλακόστρωση και διαµόρφωση των πλατειακών χώρων, νέα φωταγώγηση, φύτευση και εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισµού, όπως παγκάκια και ανθώνες.

E555518A4Cc854Ca645Df7D3880E54Fd 4 1

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την προκαταρκτική παρουσίαση που έγινε στον ∆ήµο Λάρνακας, στο σχέδιο προβλέπονται:

• ∆ιεύρυνση των πεζοδροµίων και προστασία τους.

• ∆ιαµόρφωση του χώρου της πλατείας Αλκής και της πλατείας Ακρόπολης που θα αποτελεί και ουσιαστικό δηµόσιο χώρο.

• ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης, θέσεων στάθµευσης για ΑΜεΑ και θέσεων στάθµευσης για ηλεκτρικά οχήµατα.

• Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε φωτιστικά ιστού.

• Επίστρωση ψυχρών υλικών.

Το έργο αποτελεί στην ουσία συνέχιση του σχεδίου που υλοποιήθηκε στη µισή οδό Ερµού, η οποία θα ολοκληρωθεί µε επέκταση των έργων προς την πλατεία Ακρόπολης και την πλατεία Αλκής, οι οποίες ενοποιούνται σ’ έναν ενιαίο πλατειακό χώρο.

3Bceac8A349E12063443416E5C67Cd9D 1 1

Όπως φαίνεται στα σχέδια που αποκαλύπτουµε, θα γίνουν εκτεταµένες αναβαθµίσεις µε αφαίρεση του ασφαλτοστρώµατος και τοποθέτηση κυβόλιθων, διαπλάτυνση των πεζοδροµίων, αναβάθµιση συστήµατος οµβρίων υδάτων, αναβάθµιση και υπογειοποίηση δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφελείας και εγκατάσταση υδάτινου στοιχείου µαζί µε την τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισµού, µεταξύ άλλων στον τριγωνικό χώρο που οριοθετεί την αρχή της Ερµού και το τέρµα της Καλογερά στην άλλη πλευρά και στο χώρο του µνηµείου των τεσσάρων ηρώων του Αϊ-Γιάννη απέναντι από το οίκηµα της Αλκής.

Ο δήµαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, έκανε πρόσφατα ξεχωριστή αναφορά στις ενέργειες του ∆ήµου Λάρνακας για την απόδοση τιµών στα παλικάρια του Αϊ-Γιάννη, σηµειώνοντας ότι η πλατεία Αλκής προσεχώς θα τύχει αναδιαµόρφωσης και ανάπλασης ώστε να είναι πλέον ένας αντάξιος χώρος των αγώνων της δηµοκρατίας µας και που θα αναδεικνύει το µεγαλείο των τεσσάρων ηρώων µας.

Επίσης, ο δήµαρχος δήλωσε πρόσφατα ότι σε σχέση µε το παραδοσιακό σουβλιτζιήδικο Περούτσιου στην πλατεία Αλκής, προβλέπεται η δηµιουργία νέου σύγχρονου περιπτέρου που θα ικανοποιεί τους σχετικούς κανονισµούς για λειτουργία take away, ώστε να διασφαλιστεί η νόµιµη λειτουργία ενός ιστορικού για την πόλη υποστατικού εστίασης.

Απαντώντας, µάλιστα, σε σχετικό ερώτηµα βουλευτή, σηµείωσε ότι το υποστατικό ανεγέρθηκε από τον ∆ήµο Λάρνακας τη δεκαετία του ’60 στο χώρο της δεσµευτικής ρυµοτοµίας του τεµαχίου που είναι ιδιοκτησία της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας. Ο κάτοχος του υποστατικού καταβάλλει στο δήµο µηνιαίο ενοίκιο, τις σχετικές φορολογίες και εξασφαλίζει τις αναγκαίες άδειες για τη λειτουργία του.

Σε συνεννόηση µε τη Σχολική Εφορεία αναµένεται να γίνει εγγραφή της παραχωρηµένης ρυµοτοµίας τού υπό αναφορά τεµαχίου (Ευρυβιάδειο Γυµνάσιο) στον δηµόσιο δρόµο, ανέφερε ο κ. Βύρας, εξηγώντας τις λεπτοµέρειες της ανάπλασης µιας από τις πιο ιστορικές πλατείες για τη Λάρνακα.

Larnakaplateia1

Χρηµατοδότηση του έργου από ευρωπαϊκά ταµεία

Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση του έργου, έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο των ώριµων έργων, τα οποία θα εγκριθούν για συγχρηµατοδότηση από ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από τη νέα προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Από τα ταµεία αυτά θα αντληθούν κονδύλια και για αρκετά άλλα έργα που έχει σχεδιάσει ο ∆ήµος Λάρνακας στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκά κονδύλια έργων. Ο πρώτος κύκλος κλείνει τους επόµενους µήνες µε την ολοκλήρωση της µερικής αναπαλαίωσης του τεµένους Ζουχουρί.

Larnakaplateia

Και νέος δηµοτικός χώρος στάθµευσης δίπλα

Η ανάπλαση των δύο ιστορικών πλατειών θα συνδυαστεί και µε την κατασκευή καινούργιου δηµοτικού χώρου στάθµευσης δίπλα, κάτι που θα καταστήσει πιο λειτουργική τη δηµόσια χρήση των νέων πλατειών.

Αυτό θα γίνει µε την υλοποίηση του σχεδίου δηµιουργίας δηµοτικού χώρου στάθµευσης απέναντι από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, στο χώρο που καταλάµβαναν µέχρι πρότινος οι παράγκες, που έχουν σχεδόν όλες κατεδαφιστεί και προς τα πίσω. Ο Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι έχει σχεδιαστεί νέος χώρος στάθµευσης χωρητικότητας 93 αυτοκινήτων και µάλιστα οι εργασίες θα ξεκινήσουν πολύ σύντοµα, περί τα τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου.

Τα κατασκευαστικά έργα εκτιµάται ότι θα διαρκέσουν 3-4 µήνες και θα αποδώσουν έναν ολοκαίνουργιο δηµόσιο χώρο στάθµευσης, διανθισµένο µάλιστα µε χώρους πρασίνου, κάτι που θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την εικόνα που αντικρίζαµε µέχρι πρότινος µε µια σειρά από παράγκες στην πιο κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Ο ∆ήµος Λάρνακας ανακοίνωσε τον περασµένο Μάρτιο την έναρξη της κατεδάφισης των παλιών τσίγκινων υποστατικών, ξεκαθαρίζοντας όµως ότι παρέµενε κατά το ήµισυ το πρόβληµα, αφού πέντε από τους έντεκα κατόχους απέρριπταν τις επιλογές που τους είχαν δοθεί. Έκτοτε όµως, επήλθε συµφωνία και µε τους πέντε ανοίγοντας το δρόµο για αποκατάσταση της αισθητικής και πολεοδοµικής τάξης και ταυτόχρονα αξιοποίηση ενός κεντρικού τεµαχίου για δηµόσιο όφελος µε δηµιουργία σύγχρονου χώρου στάθµευσης.

Τα εν λόγω υποστατικά κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή γη και παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες αµέσως µετά την εισβολή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αφέθηκαν στο έλεος της φθοράς δηµιουργώντας µια πολύ άσχηµη εικόνα στο κέντρο της Λάρνακας.

Τάσος Περδίος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.