Πού αντιτίθεται και τι αντιπροτείνει ο δήμος

Του Τάσου Περδίου

Την έντονη αντίδραση του Δήμου Λειβαδιών προκαλούν πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής του πρώην Διυλιστηρίου. Το Σχέδιο Περιοχής το οποίο θα καθορίσει την πολεοδομική πορεία της περιοχής μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, ωστόσο η βασική του δομή είδε το φως της δημοσιότητας με τη δημοσίευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στην ουσία πρόκειται για την τελική μορφή του Σχεδίου Περιοχής, ωστόσο ορισμένες από τις πρόνοιές του βρίσκουν κάθετα αντίθετη τη δημοτική Αρχή των Λειβαδιών. “Εδώ και δεκαετίες η ανάπτυξη των Λειβαδιών προς την περιοχή του πρώην Διυλιστηρίου είναι αποκομμένη. Κάναμε πολλή υπομονή, αλλά είμαστε απογοητευμένοι από κάποιες από τις πρόνοιες του Σχεδίου που έχουμε δει. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αυτές τις πρόνοιες και θα αντιδράσουμε δυναμικά”, δήλωσε στη “Χ” ο δήμαρχος Μάριος Αρμένης. Ξεκαθάρισε επίσης ότι εκτός από τις ιδιωτικές εταιρείες πετρελαιοειδών στις οποίες θα δοθούν οι νέες ζώνες, το κράτος οφείλει να διασφαλίσει και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των επηρεαζόμενων δήμων.

Η αντίδραση των Λειβαδιών και οι αντιπροτάσεις εστιάζουν στα παρακάτω, όπως κωδικοποιούνται σε επιστολή που έχει αποστείλει ο δήμαρχος Μάριος Αρμένης στον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

 

Δημιουργία Ζώνης Τουρισμού – Οικογειτονιών

Στο λεγόμενο Τρίγωνο Λειβαδιών (είναι η περιοχή μπροστά από τον Άγιο Σάββα) προτείνεται η δημιουργία Ζώνης Τουρισμού-Οικογειτονιών (Τ-ΟΙΚ) έκτασης 0,8 km2, η οποία θα καταλαμβάνει κυρίως εκτάσεις υφιστάμενων Οικιστικών και Αγροτικών Ζωνών. Από αυτή την έκταση, το μεγαλύτερο μέρος είναι αγροτική γη η οποία μετατρέπεται σε οικιστική – τουριστική με τον συντελεστή δόμησης να αυξάνεται από 10% σε 100%. Συνολικά 0,45 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 450 δεκάρια αγροτικής ζώνης μετατρέπεται σε ζώνη τουρισμού-οικογειτονιών. Έκταση 0,25 τετραγωνικών χιλιομέτρων ή 250 δεκάρια είναι υφιστάμενη οικιστική ζώνη στην οποία όμως προτείνεται όπως ο συντελεστής δόμησης αυξηθεί από 60% σε 100%.

 

Οργή για την απαγόρευση οικοπεδοποίησης

Η σφοδρή αντίδραση των Λειβαδιών έγκειται στην απαγόρευση της οικοπεδοποίησης με ενθάρρυνση μεγάλων ενιαίων αναπτύξεων. Θέση των Λειβαδιών είναι ότι η ενθάρρυνση μόνο ενιαίων αναπτύξεων είναι παράλογη και ανέφικτη και επιφέρει μεγάλες επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο με πολλαπλασιασμό των οριζόντιων διαχωρισμών, κάτι που δυσκολεύει το έργο συντήρησης. Οι ενιαίες αναπτύξεις, σύμφωνα με τη θέση του δήμου, είναι ευάλωτες στον κίνδυνο μη ολοκλήρωσης με συνέπεια να παραμένουν στην περιοχή ημιτελείς αναπτύξεις με ό,τι αυτό σημαίνει για τον περιβάλλοντα χώρο και τη συντήρηση. Επίσης, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την τιτλοποίηση μη ολοκληρωμένων αναπτύξεων, όπως αναφέρει ο Δήμος Λειβαδιών ο οποίος ζητά τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας η οποία, όπως τονίζεται, θυματοποιεί πάρα πολλούς ιδιοκτήτες μικρών τεμαχίων γης. “Οι υφιστάμενες ενιαίες αναπτύξεις έχει αποδειχθεί ότι έχουν αρνητική αισθητική. Χρειάζεται ανεξάρτητη έρευνα με επίκεντρο υφιστάμενες παρακείμενες ενιαίες αναπτύξεις, η οποία θα δείξει ότι οι περισσότεροι αγοραστές είναι τουρίστες και όχι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτό συμβάλλει στην ελλιπή συντήρηση και σε θέματα αισθητικής”, ανέφερε ο δήμαρχος.

Ζώνη Αθλητικών Διευκολύνσεων

Στην ίδια περιοχή (Τρίγωνο Λειβαδιών) προτείνεται Ζώνη Αθλητικών Διευκολύνσεων με δυνατότητα συμπερίληψης στην ανάπτυξη ξενώνων διαμονής των αθλητών και άλλων υποστηρικτικών χρήσεων όπως εστιατόριο, κατάστημα αθλητικών ειδών, περίπτερο, μικρό ιατρείο, κατάστημα ειδών υγιεινής διατροφής κ.ο.κ.

Στη Ζώνη Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΖΑΔ2) – «Ναυτικός Όμιλος» προτείνεται η

χωροθέτηση μόνο παρεμφερών με τον αθλητισμό (κατά προτίμηση ναυταθλητισμό) αναπτύξεων, που θα συμπληρώνουν/ενισχύουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, με σκοπό τον εμπλουτισμό της αθλητικής υποδομής της περιοχής και της πόλης, αλλά και ευρύτερα. Γίνεται επίσης αναφορά σε δυνατότητα να επιτραπούν και χρήσεις που έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο της θάλασσας (π.χ. ενυδρείο, μουσείο ναυτικής ιστορίας κ.λπ.) όπως και ήπιες χρήσεις αναψυχής/ ψυχαγωγίας (ως συμπληρωματικές χρήσεις των προαναφερόμενων βασικών/επιθυμητών χρήσεων).

Το πρόβλημα για τον Δήμο Λειβαδιών είναι ότι προτείνεται ρητή αποφυγή ή απαγόρευση οικοπεδοποίησης για σκοπούς ανέγερσης κατοικιών ή άλλων μεμονωμένων αναπτύξεων, επιτρέποντας μόνο παρεμφερείς με τον αθλητισμό αναπτύξεις. Θέση των Λειβαδιών είναι ότι πρέπει να επιτραπεί η οικοπεδοποίηση, αλλά ταυτόχρονα να παραχωρηθούν κίνητρα για ειδικές αναπτύξεις, καθώς οι πρόνοιες αυτές υπήρξαν και στο παρελθόν χωρίς όμως να παρουσιαστεί ενδιαφέρον για τέτοιες αναπτύξεις.

 

Ζώνη Εξειδικευμένων Αναπτύξεων “Καλαμιώνες”

Ο τρίτος πυλώνας αντίδρασης από πλευράς Λειβαδιών αφορά την επέκταση της λωρίδας προστασίας της Λίμνης Ορόκλινης στην περιοχή βόρεια της οδού Χρυσοσωτήρος. Εκφράζοντας κατανόηση για την ανάγκη προστασίας της λίμνης και της βιοποικιλότητάς της, ο Δήμος Λειβαδιών διαφωνεί κάθετα με την επέκταση της ζώνης προστασίας (buffer zone) η οποία, όπως σημειώνει, δεν εξυπηρετεί το σκοπό της αφού η μη επέκταση δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, σύμφωνα με τη θέση της δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, δυτικά του ορίου της ζώνης ειδικής προστασίας της λίμνης Ορόκλινης υπάρχει πρόταση καινούργιας ζώνης προστασίας της λίμνης και ειδών πτηνοπανίδας, η οποία δεν είναι απαραίτητη καθώς είναι πολύ μικρή σε εμβέλεια στα σύνορα Λειβαδιών – Ορόκλινης όπου δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ζώνη προστασίας. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη θέση των Λειβαδιών, η περιοχή έχει ορθόδοξη κατεύθυνση προς την οικιστική ανάπτυξη και οποιαδήποτε ζώνη προστασίας δεν συμβάλλει στην προστασία της λίμνης και της πτηνοπανίδας.

Στην περιοχή ανατολικά της οδού Χρυσοσωτήρος προτείνεται όπως επιτραπεί το καθεστώς της οικιστικής ζώνης ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η γεωργική ζώνη περιβάλλεται από έντονη οικιστική ανάπτυξη με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι εκτεθειμένοι σε σκόνες και φυτοφάρμακα από τις καλλιέργειες.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις εξειδικευμένες αναπτύξεις που προτείνονται και αφορούν Πανεπιστήμια, Κολέγια, Εξειδικευμένες Σχολές, σχολεία εκτός νηπιαγωγείων, ιατρικά και ερευνητικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, θεματικά πάρκα και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, θέση του δήμου είναι ότι χρειάζεται να δοθούν κίνητρα, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τέτοιες αναπτύξεις.

 

4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης

Το Σχέδιο Περιοχής ανάμεσα στη Λάρνακα και τα Λειβάδια, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, καταλαμβάνει μια τεράστια έκταση η οποία φτάνει τα 421 εκτάρια γης. Αυτό μεταφράζεται σε 4.210.000 τετραγωνικά μέτρα ή 4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης! Από αυτά 150 εκτάρια ή 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης είναι σε δημοτικά όρια Λάρνακας και 271 εκτάρια ή 2,7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης είναι σε δημοτικά όρια Λειβαδιών.

Από τους αριθμούς γίνεται κατανοητό ότι το Σχέδιο Περιοχής δεν αφορά μόνο τα τεμάχια που καταλαμβάνουν σήμερα οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, αλλά μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκτείνονται συνολικά σε 561 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα καταλαμβάνοντας μόλις το 13% της συνολικής έκτασης του Σχεδίου Περιοχής.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015, το Σχέδιο Περιοχής θα αποτελέσει ένα ανεξάρτητο και αυτοτελές Σχέδιο Ανάπτυξης, πολύ πιο λεπτομερές από το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας. Η έκθεση που παρουσιάστηκε, στηρίχθηκε σε μια προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των απόψεων των Τοπικών Αρχών και οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν νέες πολεοδομικές ζώνες που καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας ενός αστικού συγκροτήματος. Το Σχέδιο θα προβλέπει νέες οικιστικές, βιομηχανικές, εμπορικές και τουριστικές ζώνες, νέες οδικές/κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υποδομή αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης μεταξύ άλλων.

Η σύνθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποτελείται από κρατική γη, ιδιωτική γη, αρμένικα τεμάχια, χριστιανικούς οργανισμούς, τουρκοκυπριακή γη και λατίνικη γη.

Στο πλαίσιο του νέου Σχεδίου Περιοχής θα καθορίζονται οι πολεοδομικές παράμετροι σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία, τις μεταφορές, τη στάθμευση, την οικιστική ανάπτυξη, καθώς και τη βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική και φυσικά τουριστική ανάπτυξη.