Λάρνακα: Πιλοτική μονάδα για αφαλάτωση ανακυκλωμένου νερού στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 Water Mining, λειτουργεί στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας πιλοτική μονάδα, που αφορά την αφαλάτωση του ανακυκλωμένου νερού με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του που ήδη παράγεται από το Σταθμό με την απομάκρυνση χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) αναφέρεται ότι «η επάρκεια του φρέσκου νερού σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά ζητήματα με τα οποία συνδέεται είναι μία από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η παγκόσμια κοινότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες η ζήτηση φρέσκου νερού, το 2030 θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντληθεί από τις παγκόσμιες πηγές φρέσκου νερού».

Προστίθεται ότι «σκοπός του προγράμματος Water Mining είναι να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη πρόκληση, αναδεικνύοντας «νέες πηγές» φρέσκου νερού όπως π.χ. τα βιομηχανικά και τα αστικά λύματα ή οι άλμες που προκύπτουν από τις μονάδες αφαλάτωσης. Τεχνολογικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών, που έχουν ήδη δοκιμαστεί προκειμένου από τα λύματα αυτά να παραχθεί νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη βιομηχανία, τη γεωργία καθώς και άλλους τομείς και θα αποφευχθεί η απόρριψη άλμης στη θάλασσα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών άλμεων και λυμάτων, τα οποία θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Όλα αυτά τα συστήματα βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της μηδενικής απόρριψης, γεγονός που απαιτεί από τους εταίρους να αντλήσουν από αυτά τα λύματα-πηγές εκτός από το νερό και άλλες πολύτιμες πρώτες ύλες όπως άλατα, μέταλλα και βιοπολυμερή, τα οποία περιέχουν».

Σημειώνεται πως «η πιλοτική μονάδα, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, το οποίο ήδη παράγεται από το Σταθμό με την απομάκρυνση χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου. Το νερό που παράγεται από το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας, είναι αρκετά υψηλής ποιότητας, η οποία του επιτρέπει να χρησιμοποιείται για την άρδευση συγκεκριμένων καλλιεργειών»

Κύριος στόχος του Εργου στην περίπτωση της Λάρνακας, αναφέρεται στην ανακοίνωση «είναι η απομάκρυνση του περιεχόμενου χλωριούχου νατρίου προκειμένου το παραγόμενο νερό να γίνει κατάλληλο για την άρδευση ακόμη και ευαίσθητων καλλιεργειών, την αποφυγή της συσσώρευσης αλάτων στα καλλιεργήσιμα εδάφη, την προστασία της ποιότητας των υπογείων υδάτων, καθώς και την αποφυγή εγκατάστασης αγωγού απόρριψης άλμης στη θάλασσα».

Από τη συγκεκριμένη επεξεργασία νερού «θα παραχθούν παράλληλα με το φρέσκο νερό, χλωριούχο νάτριο και φώσφορος. Τα δύο αυτά προϊόντα θα είναι κατάλληλων προδιαγραφών προκειμένου το μεν χλωριούχο νάτριο να απορροφηθεί-χρησιμοποιηθεί κυρίως από μονάδες χλωρίωσης νερού, ενώ ο φώσφορος ως πρώτη ύλη λιπασμάτων».

Ακόμα ένας από τους κύριους στόχους του Εργου, «εκτός από την επίδειξη λειτουργίας αυτών των ολοκληρωμένων συστημάτων είναι και η διάχυση των συστημάτων και των αποτελεσμάτων τους στην αγορά.  Γ’` αυτό και μέσω συγκεκριμένων δράσεων τα αποτελέσματα του Έργου θα γνωστοποιούνται τακτικά στους ενδιαφερόμενους φορείς όπως αγροτικούς συνδέσμους, Κυβερνητικά Τμήματα-Υπουργεία, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων, Δήμους και άλλους τελικούς χρήστες που έχουν εντοπιστεί μέσω του Έργου».

Στην ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται επίσης πως «μέσω της δημιουργίας Κοινοτήτων Πρακτικής επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων, η ανάπτυξη ιδεών και κατά συνέπεια η πρόταση νέων λύσεων σχετικών με τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων-άλμεων και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα χρήσης νερού κ.λπ.».

Επίσης, «μέσω των συγκεκριμένων κοινοτήτων και της συνεχούς ανατροφοδότησης, επιδιώκεται να προταθεί και να υιοθετηθεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης υδάτων, το οποίο θα βασίζεται όχι μόνο στις αρχές κυκλικής οικονομίας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις αξίες, τις προσδοκίες και τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy