Λάρνακα: Πρόταση για σχολή του ΤΕΠΑΚ στο χώρο του πρώην διυλιστηρίου

Ο Δήμος Λάρνακας ετοιμάζει πακέτο προτάσεων για σχολές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου που μπορούν να στεγαστούν στην πόλη

Πακέτο προτάσεων για στέγαση σχολής ή σχολών του Τεχνολογικού Πανεπιστημί­ου Κύπρου στη Λάρνακα ετοιμάζει ο Δήμος. Ήδη ο Δήμος Λάρνακας και το ΤΕΠΑΚ ανα­κοίνωσαν την περασμένη Τρίτη 29 Μαρτίου το πρώτο πρόγραμμα σπουδών του κρατικού πανεπιστημίου που θα προσφερθεί στην πόλη του Ζήνωνα, ωστόσο απώτερος στόχος είναι η ίδρυση και φυσική παρουσία ολοκληρωμέ­νης σχολής του ιδρύματος στη Λάρνακα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως πληροφορούμα­στε, ο Δήμος Λάρνακας έχει ετοιμάσει πακέτο με 2-3 προτάσεις ως προς τις Σχολές που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν από την πόλη. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι στο πακέτο περι­λαμβάνονται και συγκεκριμένοι χώροι όπου μπορούν να διαμορφωθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Πρώτη και βασική εισήγηση είναι οι χώροι του πρώην διυλιστηρίου και μετέπειτα Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευ­σης Πετρελαιοειδών. Πρόκειται για πρόταση που είχε υποβληθεί από το Δήμο Λάρνακας και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τη χωροθέτηση της Σχολής Επιστημών και Τε­χνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, απόφαση η οποία έχει ακυρωθεί από την κυβέρνηση. Ο Δήμος Λάρνακας όμως δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια και επαναφέρει την ιδέα για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην διυλιστηρίου, αυτή τη φορά για σκοπούς δημιουργία σχολής του ΤΕΠΑΚ με το οποίο υπάρχει ανοικτή γραμμή συνεργα­σίας.

Σύμφωνα με παράγοντα του Δήμου Λάρ­νακας, οι χώροι της πρώην Κυπριακής Εται­ρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών είναι ιδανικοί για τέτοια ανάπτυξη, καθώς πλη­ρούν όλα τα κριτήρια. Κατ’ αρχάς πρόκειται για κρατική γη εμβαδού 155 χιλιάδων τετρα­γωνικών μέτρων, ενώ εξαιρετικά ελκυστικό σε ό,τι αφορά στην οικονομική παράμετρο είναι το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν κτίρια στο χώρο τα οποία θα μπορούσαν να ανακαινι­στούν και διαμορφωθούν κατάλληλα, με σα­φώς χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με το σενάριο της ανέγερσης καινούργιων κτιρια­κών εγκαταστάσεων. Επίσης, δεν υπάρχει κα­νένα θέμα με τις πολεοδομικές ζώνες, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή έχει προβλεφθεί ζώνη για εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του νέου Σχεδίου Περιοχής που αναμένεται σύντομα να δημοσιευτεί και να τεθεί σε εφαρ­μογή. Όλα αυτά καθιστούν την πρόταση πλή­ρως εφαρμόσιμη, χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα δώσει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις το κράτος για αξιοποίηση των ακινήτων για το σκοπό αυτό.

Πάντως, ο Δήμος Λάρνακας και το Τεχνο­λογικό Πανεπιστήμιο είναι έτοιμοι να διευ­ρύνουν τη συνεργασία τους πέραν του μετα­πτυχιακού προγράμματος στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά που ανακοίνωσαν την περασμένη Τρίτη ο Ανδρέας Βύρας και ο πρύ­τανης Παναγιώτης Ζαφείρης και το οποίο θα προσφέρεται από τους χώρους του Πολυχώ­ρου Δημιουργικότητας και Πολιτισμού (πρώ­ην Λέσχη) από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Μιλώντας στη διάσκεψη Τύπου της 28ης Μαρτίου, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ αναφέρ­θηκε, μεταξύ άλλων, στο κοινό ενδιαφέρον για εξεύρεση τρόπου παράλληλης προσφο­ράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ήδη προσφέρονται στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, ερευνητική και άλλης μορφής συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο αριστείας CMMI, προ­σφορά προγραμμάτων διά βίου μάθησης και έναρξη συζήτησης για μελλοντική δημιουρ­γία νέων προγραμμάτων σπουδών και ερευ­νητικών ή/και ακαδημαϊκών οντοτήτων του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας. Ήδη οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας, η οποία, μεταξύ άλ­λων, θα καταπιαστεί και με τις προοπτικές δημιουργίας νέων προγραμμάτων και ερευ­νητικών ή/και ακαδημαϊκών οντοτήτων του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Λάρνα­κας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του προς το Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και ιδιαίτερα στον πρύτανη του ΤΕ­ΠΑΚ, Παναγιώτη Ζαφείρη, γιατί, όπως είπε, διέπονται από μια προοδευτική αντίληψη με ένα ευρύ όραμα και εξωστρεφή χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να οδηγούν το ΤΕΠΑΚ σε μια συνεχή δημιουργική πορεία ανάπτυξης και καταξίωσής του τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. «Η συνεργασία είναι κάτι άκρως σημαντικό για τη Λάρνακα. Επικεντρώνομαι στο σημείο που αφορά στη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας για την προώθηση κοινών δράσεων αλλά και τη συζήτηση προοπτικών δημιουργίας νέων προγραμμάτων και ερευ­νητικών ή/και ακαδημαϊκών οντοτήτων του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας», τόνισε ο δήμαρχος.

Τάσος Περδίος

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.