Λάρνακα: Δραµατικές διαστάσεις παίρνει το στεγαστικό πρόβληµα στα σχολεία

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

  • Οι οργανωµένοι γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά το Υπουργείο Παιδείας περί άλλα τυρβάζει
  • Το υπουργείο µεταφέρει το πρόβληµα από το ένα σχολείο στο άλλο µε λύσεις-µπαλώµατα, που δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήµατος που είναι η έλλειψη χώρων και η ανάγκη ανέγερσης νέων σχολικών µονάδων

Του Τάσου Περδίου

Το οξύ πρόβληµα του υπερπληθυσµού και της υλικοτεχνικής υποδοµής σε σχολεία βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων Μέσης και Τεχνικής Λάρνακας.

«Τα στοιχεία για τη σηµαντική αύξηση του αριθµού των µαθητριών/τών σε συγκεκριµένα σχολεία είναι γνωστά εδώ και αρκετό καιρό στους αρµόδιους φορείς, χωρίς να ληφθούν οποιαδήποτε µέτρα. Καθένας γνωρίζει τις χρονοβόρες διαδικασίες ανέγερσης νέων σχολικών µονάδων και µπορεί εύκολα να υπολογίσει σε πόσα χρόνια θα έχουµε νέα σχολεία, µε την προϋπόθεση βέβαια να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο.

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις γίνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια χωρίς δυστυχώς να ληφθούν οποιαδήποτε µέτρα. Όλα όσα δεν έγιναν τα προηγούµενα χρόνια τα βρίσκουµε πλέον µπροστά µας. Εκεί που ζητούσαµε να µειωθούν οι µαθητές ανά σχολείο, να µειωθούν οι µαθητές κατά τάξη, να δηµιουργηθούν νέες αίθουσες για τους καθηγητές και να σταµατήσουν να χρησιµοποιούνται οι ειδικές αίθουσες, όπως αυτές της Τέχνης, για να γίνονται κανονικά µαθήµατα, φτάσαµε στο σηµείο να έχουµε νέα επιδείνωση στις συνθήκες µάθησης και διδασκαλίας.

Τα υφιστάµενα σχολικά κτίρια δεν µπορούν να καλύψουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των µαθητών σε ορισµένα σχολεία χωρίς να αυξάνεται ο αριθµός των υποδοµών -αίθουσες, τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.». Αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης από την Οµοσπονδία Γονέων.

Ένα παράδειγµα σχολείου που είναι στο όριο των αντοχών του είναι το Γυµνάσιο Λειβαδιών όπου οι µαθητές από 504 αυξάνονται σε 613. Η ασφυκτική κατάσταση σε χώρους καθιστά αναγκαία την αύξηση των µετακινούµενων τµηµάτων από 8 σε 21, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Οµοσπονδία Γονέων, η οποία τόνισε ότι η αύξηση των µετακινούµενων τµηµάτων είναι φαινόµενο που θα παρουσιαστεί σχεδόν σε όλα τα γυµνάσια και λύκεια της Λάρνακας.

Κλασικό παράδειγµα το Μουσικό Γυµνάσιο ∆ροσιάς

Η κατάσταση στο Γυµνάσιο ∆ροσιάς είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική των προβληµάτων.

Ένεκα του υπερπληθυσµού, το Υπουργείο Παιδείας µέσω του Επαρχιακού Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας έχει αποφασίσει τη µετακίνηση του Μουσικού Γυµνασίου ∆ροσιάς από το Γυµνάσιο ∆ροσιάς στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου, κάτι που απορρίπτει κατηγορηµατικά η Οµοσπονδία Γονέων τονίζοντας ότι είναι µια απόφαση που δεν συνυπολογίζει τα παιδαγωγικά προβλήµατα και τα σοβαρά ζητήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής του Λυκείου.

Με λίγα λόγια, το υπουργείο µεταφέρει το πρόβληµα από το ένα σχολείο στο άλλο µε λύσεις-µπαλώµατα, που δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήµατος που είναι η έλλειψη χώρων και η ανάγκη ανέγερσης νέων σχολικών µονάδων, όπως δήλωσε στη «Χ» ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων Λάρνακας, Κώστας Κώστα.

«Η Οµοσπονδία Γονέων Λάρνακας βγάζει κραυγή αγωνίας και συνάµα διαµαρτυρίας για την οξύτητα του στεγαστικού προβλήµατος των σχολείων της Λάρνακας. Πρέπει χωρίς χρονοτριβή να ληφθούν αποφάσεις για ανέγερση νέων σχολικών µονάδων στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας. Καλούµε όλους τους αρµόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έστω και την υστάτη», υπογράµµισε η Οµοσπονδία Γονέων.

Επείγει η συντήρηση του διατηρητέου στο Παγκύπριο Λύκειο

Ανάµεσα στα εξαιρετικά επείγοντα θέµατα σχολικών υποδοµών είναι και η ανάγκη συντήρησης του διατηρητέου οικήµατος στο Παγκύπριο Λύκειο της πόλης.

Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, Πέτρο Χρυσοστόµου, η Οµοσπονδία Γονέων τονίζει ότι το εν λόγω κτίριο αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα εξαιτίας της ανεπαρκούς συντήρησής του και άλλων άστοχων παρεµβάσεων. «Ζητούµε να µας πληροφορήσετε άµεσα σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προς επίλυση του προβλήµατος για να διασφαλίσετε την ορθή συντήρηση και διατήρηση του κτιρίου και την ασφάλεια και υγεία των µαθητών», σηµείωσε η Οµοσπονδία Γονέων.

Πέντε χρόνια στην αναµονή για τη νέα Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου

Ψηλά στον κατάλογο των πιο επειγουσών περιπτώσεων είναι και η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, το κτίριο της οποίας είναι προβληµατικό. Στις 21 Ιουλίου 2017, σε επίσκεψή του στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, είχε εξαγγείλει τη διάθεση ποσού 9,3 εκατοµµυρίων ευρώ για την ανέγερση νέου κτιρίου και έναρξη εργασιών τον Ιανουάριο του 2018. Τέσσερα χρόνια µετά δεν έχει καν ολοκληρωθεί η µελέτη.

Ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδροµος Προδρόµου, σε σύσκεψη στις 4 ∆εκεµβρίου 2018 είχε ανακοινώσει ότι το 2019 θα προχωρούσε ο διαγωνισµός για τα κατασκευαστικά σχέδια και ότι το σχολείο θα λειτουργούσε µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέµβριο του 2022. Ούτε αυτά έγιναν.

Τώρα, σε πολύ πρόσφατη απάντησή του (27 Απριλίου 2022) σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι η µελέτη του έργου βρίσκεται στα τελικά στάδια.

Υποσχέθηκε επίσης ότι η προκήρυξη διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου προγραµµατίζεται να γίνει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 και η έναρξη του έργου στις αρχές του 2023. Η ολοκλήρωσή του υπολογίζεται περί τα τέλη του 2025 έναντι δαπάνης 21,5 εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε τον κ. Προδρόµου, οι δεσµεύσεις του οποίου µένει να φανούν στην πράξη µε όλο αυτό το ιστορικό.

Η µεταστέγαση του συγκεκριµένου σχολείου επείγει αφού το υφιστάµενο κτίριο έχει προ πολλού παραδοθεί στο έλεος της φθοράς και δεν καλύπτει, ούτως στοιχειωδώς, τις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου.

Εξωφρενική η απόφαση για τη Διανέλλειο

Με δεδοµένη την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποια σχολεία σε ό,τι αφορά τις κτιριακές υποδοµές και την επάρκεια χώρων, η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το ακίνητο της ∆ιανελλείου στη Λάρνακα µόνο ως εξωφρενική µπορεί να χαρακτηριστεί.

Το Υπουργείο Παιδείας απέκτησε τη γη της ∆ιανελλείου µέσω ανταλλαγής έναντι κόστους 7 εκατοµµυρίων ευρώ µε απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 15 Νοεµβρίου 2019.

Το τεµάχιο αποκτήθηκε µε αποκλειστικό σκοπό να αξιοποιηθεί για ανέγερση καινούργιου σχολικού κτιρίου για τις ανάγκες της Λάρνακας. Ακολούθως, η Σχολική Εφορεία ενηµέρωσε γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας ότι επείγει η µεταστέγαση του Γυµνασίου ∆ροσιάς λόγω παλαιότητας του κτιρίου, αλλά κυρίως λόγω του ότι το ακίνητο είναι τουρκοκυπριακό και αποτελεί περιουσία του ΕΒΚΑΦ.

Στις 13 Μαΐου 2022, το Υπουργείο Παιδείας ενηµέρωσε γραπτώς τη Σχολική Εφορεία ότι δεν θα προχωρήσει στην ανέγερση καινούργιας σχολικής µονάδας στη γη της ∆ιανελλείου, αλλά αντ’ αυτού θα δαπανήσει τρία εκατοµµύρια ευρώ για ανακαίνιση του Γυµνασίου ∆ροσιάς.

Κοντολογίς, αντί να αξιοποιηθεί µια περιουσία του Δηµοσίου για την οποία δαπανήθηκαν ήδη 7 εκατοµµύρια ευρώ, θα ξοδευτούν τρία εκατοµµύρια για ανακαίνιση ενός κτιρίου, το οποίο δεν µπορεί καν να περιέλθει στην κατοχή του Δηµοσίου!

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.