• Ικανοποίηση με μικρές διαφωνίες για το Μνημόνιο.
  • Το Μνημόνιο με τα εννέα άρθρα.
  • Θετικά βλέπει τον οδικό χάρτη η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ.

 

Τήρηση των συμφωνηθέντων για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών αναμένει πλέον η Λάρνακα.

Παράγοντες της πόλης σχολίαζαν ότι μπορεί μεν οι διαδικασίες να μπήκαν πλέον σε πολύ συγκεκριμένη βάση με οδικό χάρτη, ωστόσο, το στοίχημα είναι να τηρηθεί ο οδικός χάρτης. Το προσχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις εταιρείες υγρών καυσίμων και υγραερίου και τον Δήμο Λάρνακας τίθεται σήμερα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας για να συζητηθεί εάν θα υπογραφεί με την παρούσα μορφή ή αν θα ζητηθούν βελτιώσεις.

 

Θετικά βλέπει τον οδικό χάρτη η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ

Στη σύσκεψη στο Προεδρικό τέθηκε θέμα σμίκρυνσης του χρόνου που προβλέπει ολοκλήρωση της μετακίνησης τον Δεκέμβριο του 2020, κάτι που ανέφερε χθες μιλώντας στον Άστρα ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ Άθως Καζαντζής.

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός οδικού χάρτη αντικρίζεται με ικανοποίηση από τον Δήμο Λάρνακας και το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την υπογραφή του Μνημονίου, το οποίο θα κληθούν να υπογράψουν ο Υπουργός Ενέργειας, ο δήμαρχος Λάρνακας και οι εκπρόσωποι των εταιρειών BP Eastern Mediterranean Ltd, Exxon Mobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Intergaz Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και Synergaz Ltd.

Το Μνημόνιο με τα εννέα άρθρα

Το Μνημόνιο αποτελείται από 9 άρθρα και ακολουθεί σε παράρτημα ο Οδικός Χάρτης.

Στο Άρθρο 1 οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν σε συνεργασία για ολοκλήρωση της μετακίνησης με βάση το χρονοδιάγραμμα που καταγράφεται στο Άρθρο 2 ως εξής: Μεταβατική λύση για τα υγρά καύσιμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή ενοικίαση χώρων από υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό μέχρι να ετοιμάσουν τις δικές τους οι εταιρείες. Υλοποίηση της μόνιμης λύσης για τα υγρά καύσιμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με ολοκλήρωση των μόνιμων εγκαταστάσεων. Μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στο Άρθρο 3 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Κράτους για παραχώρηση της γης και ολοκλήρωση της υποδομής συμπεριλαμβανομένου Πυροσβεστικού Σταθμού.

Το Άρθρο 4 περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των εταιρειών για ολοκλήρωση συμφωνιών για τη μεταβατική λύση, σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων, κατεδάφιση των παλιών στη Λάρνακα και υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου στην Καθοδηγητική Επιτροπή.

Στο Άρθρο 5 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Δήμου Λάρνακας για έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων για κατεδάφιση των τερματικών στη Λάρνακα και κυρίως ανανέωση του Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης κάθε τρεις μήνες υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη.

Τα Άρθρα 6 και 7 διέπουν τη σύσταση της Διυπουργικής και της Καθοδηγητικής Επιτροπής. Το Άρθρο 8 προβλέπει την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου κάθε τρεις μήνες με έκθεση προόδου από τον Υπουργό Ενέργειας. Το Άρθρο 9 προβλέπει ότι το Μνημόνιο τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή του από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ακολουθεί ως παράρτημα ο Οδικός Χάρτης ο οποίος προνοεί τις ημερομηνίες-σταθμούς και τους υπεύθυνους ενέργειας για τη μεταβατική λύση για τα υγρά καύσιμα, τη μόνιμη λύση για τα υγρά καύσιμα και τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου. Ο δήμαρχος Λάρνακας Α. Βύρας δήλωσε ικανοποίηση από την τελευταία σύσκεψη στο Προεδρικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμη είναι η αρχή, αλλά υπάρχουν πλέον χρονοδιαγράμματα και επιβολή μέτρων που θα οδηγούν στον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από την απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων των πετρελαιοειδών.

Τάσος Περδίος