Έξω από το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρέθηκαν το πρωί 100 περίπου αλλοδαποί που εργάζονται στην Κύπρο.

Τα άτομα που παρευρέθηκαν έξω από το Γραφείο Κοινωνικών ασφαλίσεων είχαν ως αίτημα τους να μην καταβάλλονται εκ μέρους των εργοδοτών τους την εισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις αλλά να τους αποδίδεται το ποσό.