Λεμεσός – Πάφος: Η κυβέρνηση φεσώνει με €150 για τεστ κορωνοϊού οσους εξαιρούνται στην διακίνηση

Μετά το μπάχαλο που προέκυψε με την κυβέρνηση οι Αρχές ασφαλείας όπου δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουν στην εφαρμογή των περιορισμών, χωρίς τη γνωστοποίηση του σχετικού διατάγματος αφού δεν το είχε εκδώσει ο Υπουργός, έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα φέσι σε οσους εξαιρούνται και μπορούν να διακινηθούν.

Η κυβέρνηση αποφάσισε  και ενέταξε στα μέτρα την υποχρέωση όλων όσοι εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις να υποβάλλονται σε τεστ κορωνοϊού μια φορά την εβδομάδα  αρχής γενόμενης την Τετάρτη, 18/11/2020, και ώρα 5:00 π.μ.».

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το κόστος, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, βαραίνει τους ίδιους ή τους εργοδότες τους. 

Συγκεκριμένα απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από και προς τις δύο Επαρχίες καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών, για σκοπούς αναψυχής ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, πέραν των πιο κάτω εξαιρέσεων:

1. Για μεταφορά προϊόντων/εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως Επαρχίας, οι οποίες παραμένουν δραστηριοποιημένες, νοουμένου ότι προσκομίζεται αποδεικτικό της παραγγελίας.

2. Διακίνηση εργαζομένων, νοουμένου ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων σε: εργοτάξια, εγκαταστάσεις πετρελαίων, βιομηχανίες τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, διακίνηση για σκοπούς έκτακτων επιδιορθώσεων-συντηρήσεων μηχανημάτων/συσκευών, και εταιρείες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, εάν και εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Νοείται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση εργαζομένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

3. Διακίνηση δημοσιογράφων και λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, νοουμένου ότι κατέχουν έγκυρη δημοσιογραφική ταυτότητα και βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους.

4. Διακίνηση εργαζομένων σε υπηρεσίες, έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για:

  • την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
  • την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης,
  • την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών,
  • την ασφαλή λειτουργία αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,
  • τη λειτουργία των φυλακών,
  • την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής,
  • την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής κίνησης,
  • την ασφαλή Διαχείριση Αποβλήτων και Στρατηγικών Αποθεμάτων του Κράτους,

νοουμένου ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους.

5. Μεταφορά προσώπων που αφικνούνται ή αναχωρούν από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και το Λιμάνι Λεμεσού, νοουμένου ότι μεταφέρουν για σκοπούς ελέγχου αντίγραφο του εισιτηρίου, στο οποίο αναγράφεται σαφώς η ημερομηνία και η ώρα πτήση και το όνομα του επιβάτη.

6. Μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το Λιμάνι Λεμεσού, το Λιμάνι Λάρνακας, το Αεροδρόμιο Λάρνακας και το Αεροδρόμιο Πάφου, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους και σχετικό δελτίο παράδοσης των εμπορευμάτων.

7. Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων/επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους.

8. Διακίνηση αθλητών και ομάδων για προπονήσεις και αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας, καθώς και Εθνικών Ομάδων. Νοείται ότι τα εν λόγω πρόσωπα για τις προπονήσεις πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους βεβαίωση της ημερομηνίας και ώρας της προπόνησης ή/και του αγώνα.

9. Διακίνηση μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, μεταξύ όλων των Επαρχιών.

10. Μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, οι οποίοι με διάταγμα Δικαστηρίου μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους και το οποίο να προσκομίζεται κατά την μετακίνησή τους.

11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επείγουσας μορφής, όπου τα συνταγματικά δικαιώματα διαδίκου τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, είναι επιτρεπτή η διακίνηση δικηγόρου ή διαδίκου, κατόπιν παροχής σχετικής προς τούτο βεβαίωσης από την Αρχιπρωτοκολλητή. Νοείται ότι, η εν λόγω βεβαίωση είναι δυνατό να δοθεί, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12. Μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής ή κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας.