Λεμεσός: Το Σύστημα Υγείας εκπέμπει S.O.S.

Του
Πέτρου Κλεάνθους*

 

Είναι γεγονός και δεν αποτελεί υπερβολή. Το Γενικό Νοσοκοµείο της επαρχίας Λεµεσού υποφέρει από «χρόνια ασφυξία». Η κατάσταση ήταν προβληµατική από πριν την πανδηµία της COVID-19. Ωστόσο, η εµφάνιση της πανδηµίας επιβάρυνε ακόµα περισσότερο τα προβλήµατα του νοσοκοµείου και κυρίως απέδειξε ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας είναι ανέτοιµο να χειριστεί αποτελεσµατικά σοβαρές έκτακτες καταστάσεις.

Η καταγραφή προβληµάτων δεν έχει τέλος. Η υποστελέχωση είναι το σοβαρότερο πρόβληµα καθώς και η πηγή για την ανάδειξη άλλων προβληµάτων. Όλα τα Τµήµατα και οι Κλινικές λειτουργούν µε µικρότερο προσωπικό σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες. Το γεγονός ότι τα νοσοκοµεία δεν έχουν ακόµα καταρρεύσει, οφείλεται στις προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό που έχει αποµείνει επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο που ξεπερνά τις ανθρώπινες αντοχές. Χαρακτηριστικά, καταγράφονται περιπτώσεις νοσηλευτών οι οποίοι δεν έχουν πάρα καμία μέρα άδειας ανάπαυσης για έναν ολόκληρο χρόνο.

Oι αγορές αναλώσιµων υλικών γίνονται µε το σταγονόµετρο. H έλλειψη σε γάντια, σύριγγες, γάζες και άλλο εξοπλισμό έχουν καταστεί πλέον μόνιμο φαινόμενο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα υλικά καθαρισµού -oι καθαρίστριες πολλές φορές αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν είδη υγιεινής που αγοράζουν οι ίδιες.

Η αργοπορία της κυβέρνησης στην αγορά και εγκατάσταση μαγνητικού τοµογράφου έχει ως αποτέλεσµα να καθορίζονται ραντεβού σε µακρινό χρόνο ή να αποστέλλονται ασθενείς µαζικά στον ιδιωτικό τοµέα. Τα ποσά που έχει δώσει µέχρι σήµερα η κυβέρνηση προς ιδιωτικά ακτινολογικά κέντρα, ισοδυναµούν µε την αγορά και εγκατάσταση όχι ενός αλλά περισσότερων MRI στο Νοσοκοµείο της Λεµεσού. Αλόγιστη σπατάλη από τη µια, καθυστέρηση που µπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές από την άλλη και µια σκιά που αιωρείται, όχι άδικα, ότι η κυβέρνηση κινείται βραδέως για να µην ενοχλήσει µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα που επωφελούνται από αυτήν την κατάσταση.

Εκεί όµως όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς είναι στο Τµήµα Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες πέρα από την υποστελέχωση και τις ελλείψεις, έχουν περιοριστεί σε χώρους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα έκτακτα περιστατικά ούτε στον µεγάλο όγκο ασθενών που επισκέπτονται το Τµήµα. Εύλογα µπορεί κάποιος να αναρωτηθεί ποια θα είναι η κατάληξη για µια περίπτωση ασθενή που χρήζει άµεσης ιατρικής φροντίδας και δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να ζητήσει φροντίδα ιδιωτικά.

Οι ευθύνες για όλα τα πιο πάνω δεν µπορεί να καταλογιστούν σε κανέναν άλλο εκτός από την κυβέρνηση. Η συντηρητική πολιτική της κυβέρνησης ∆ΗΣΥ – Αναστασιάδη έχει οδηγήσει το δηµόσιο σύστηµα υγείας και µαζί το Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού στο µαρασµό. Αδιαφορούν πλήρως για την υγεία του λαού και αυτό επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές που παρουσιάζουν την Κύπρο να είναι το κράτος µε τις χαµηλότερες δαπάνες στον τοµέα της Υγείας ανάµεσα στα κράτη της Ε.Ε. με 2,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε το 7% που είναι ο µέσος όρος. Ο τοµέας της Υγείας και στη Λεµεσό και σε ολόκληρη την Κύπρο θα πρέπει να µπει σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό για να µπορέσουν να δοθούν λύσεις στα προβλήµατα που υπάρχουν.

*Υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις Λεµεσού

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.