Είναι ένα αυθόρμητο ερώτημα μια στιγμιαία σκέψη στο άκουσμα των διαφόρων… φιλολαϊκών αποφάσεων και μέτρων των τελευταίων ημερών εκ μέρους της κυβέρνησης. Κομμάτι… δύσκολο μου φαίνεται, οι δαπάνες για τα διάφορα προεκλογικά δώρα της κυβέρνησης να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό… Κατάργηση της πλήρους απελευθέρωσης των ωραρίων των καταστημάτων σημαίνει περιορισμός στα υπερκέρδη των λίγων και εκλεκτών! Ε, μαγκιές δεν σηκώνουν εδώ! Δεν τους βαστά μακριά τα χέρια από τους ημέτερους και εκλεκτούς.

Γ.Ι.