Δεν επηρεάζονται τα συμφέροντα των μεγαλοδικηγόρων και μεγαλοντιβέλοπερ

Στην αναθεώρηση των κριτηρίων για τα «χρυσά» διαβατήρια προχώρησε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό το βάρος της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά της διεθνούς κατακραυγής εναντίον της Κύπρου από θεσμικά όργανα τα οποία ασχολούνται με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ. Ωστόσο η κυβέρνηση φρόντισε ώστε οι αλλαγές να μην επηρεάσουν τους μεγάλους παίκτες στην πώληση διαβατηρίων, που είναι οι εκλεκτικοί οίκοι, τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία και οι μεγαλοντιβέλοπερ.

Ενδεικτικό της κατεύθυνσης στην οποία κινούνται οι αλλαγές τις οποίες ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το γεγονός ότι δεν επηρεάζονται ουσιαστικά τα χρονικά πλαίσια όσον αφορά την παραχώρηση διαβατηρίων, δεν προστέθηκε η υποχρέωση παραμονής του επενδυτή στην Κύπρο για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ, και δεν άλλαξε η στόχευση του σχεδίου που είναι κυρίως η αγορά ακινήτων.

Με τις αλλαγές που έγιναν απλά προστέθηκαν νέοι τομείς, όπως οι επενδύσεις στη ναυτιλία (σ.σ.: με βάση κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν αργότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση) καθώς και οι επενδύσεις σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) και μέσω αυτών σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του ΧΑΚ. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα αντικατάστασης των επενδύσεων (σ.σ.: κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών), ενώ αυξήθηκε η περίοδος που ο επενδυτής πρέπει να διατηρήσει την επένδυσή του από τρία σε πέντε χρόνια. Ακόμη, προστέθηκε πρόνοια με βάση την οποία από τις 15 Μαΐου 2019 και έπειτα οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν δωρεά 75 χιλ. ευρώ στον ΚΟΑΓ (σ.σ.: χωρίς να αυξάνεται η οροφή), καθώς και δωρεά 75 χιλ. ευρώ στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (σ.σ.: εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα για ισόποση επένδυση σε «πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση», ή «πιστοποιημένη κοινωνική εταιρεία», ή επένδυση 400 χιλ. ευρώ σε εταιρεία στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα, ή σε τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, υγείας και ΑΠΕ.

Καθορίστηκε επίσης ότι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι θεώρησης Schengen (VISA), να μην έχουν απορριφθεί από άλλο κράτος και να έχουν άδεια παραμονής ή άδεια μετανάστευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο έξι μηνών τουλάχιστον. Ακόμη, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργικού, σε δύο μήνες θα γίνει «προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή ενδελεχούς ελέγχου», ενώ από τώρα και στο εξής θα ετοιμάζεται ετήσια έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των πολιτογραφήσεων, η εθνικότητα των αιτητών (σ.σ.: χωρίς ονόματα) και οι τομείς στους οποίους έγιναν επενδύσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι αποφασίστηκε η «επαναβεβαίωση της απαγόρευσης της διαφήμισης του ΚΕΠ σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την προβολή εικόνας του κυπριακού διαβατηρίου και συμβόλων της Δημοκρατίας και της ΕΕ».

Έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τη Βουλή

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της τη Βουλή, η οποία πρόσφατα ψήφισε νομοθεσία που προνοεί ότι τα κριτήρια για την παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων πρέπει να καθορίζονται μέσα από κανονισμούς οι οποίοι θα εγκρίνονται από τη Βουλή, αντί με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντί αυτού προχώρησε πάλι στην αλλαγή των κριτηρίων με διάταγμα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου